Na území hlavního města chybí kapacity specializované pomoci obětem partnerského násilí, jako je krizová pomoc v pobytové formě či azylové domy pro tuto cílovou skupinu. Magistrát hlavního města se proto zavázal zlepšit dostupnost těchto služeb, zejména pomocí modernizace a rozšiřování stávajících poskytovatelů sociálních služeb, ale také hledáním nových forem krizového ubytování s posílenou docházkovou podporou.

Objekt v majetku města, kde byla poskytována registrovaná sociální služba azylový dům, byl dlouhodobě v havarijním stavu. Poskytovatel služeb, organizace ACORUS, žádal hlavní město o zajištění náhradního objektu již v roce 2015. Díky těsné spolupráci mezi gescí sociální a majetkovou Magistrátu hl. m. Prahy a městskými částmi Praha 8 a Praha 10 se během uplynulých dvou let podařilo zajistit nový a plně vybavený objekt, který od minulého měsíce nabízí pomoc obětem domácího násilí v běžném materiálně technickém standardu.

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo napravit další historický dluh vůči Pražanům, konkrétně po letech nezájmu vyřešit havarijní stav sociální služby a zajistit důstojné azylové ubytování pro velmi křehké a zraněné oběti partnerského násilí, které díky prožité zkušenosti potřebují intenzivní psychosociální podporu. Navíc nové prostory umožní od nového roku rozšířit službu krizové pomoci v pobytové formě o dvě lůžka,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

„Odchod do azylového domu je pro řadu obětí domácího násilí často jediná možnost, jak zajistit bezpečí pro sebe a své děti. To, že musí opustit své domovy, není jejich vina. Je proto nesmírně důležité mít pro ně připravené prostory, které jim na potřebnou dobu nahradí jejich domovy a zároveň budou bezpečným zázemím, kde mohou v klidu překonat nejtěžší období po odchodu od násilného partnera. Nový azylový dům, který jsme díky intenzivní podpoře hlavního města Prahy v červnu zprovoznili, tyto požadavky zcela určitě splňuje,“ řekla Jaroslava Chaloupková, ředitelka organizace ACORUS.