Čištění oblíbeného výletního místa Pražanů proběhlo v rámci dlouhodobého programu nazvaného Obnova a revitalizace pražských nádrží. Dříve už byl například odbahněn Počernický rybník, Vodní dílo Džbán i Kyjský rybník.

Odbahňování hostivařského díla začalo loni koncem dubna a skončilo převzetím všech prací 2. září 2011. Podílelo se na nich sdružení firem Čistá Hostivař a celkové náklady přišly město na 74,5 milionu korun. Doba napouštění nádrže závisí zejména na srážkách, ale za normálního počasí by se měla naplnit za dva až tři měsíce.  Pod nádrží je podle odborníků nutné zachovat minimální průtok 66 litrů za sekundu, zbytek vody z přítoku Botiče se již akumuluje v nádrži.

„V horní části nádrže, která je z biologického hlediska hodnocena jako nejcennější, jsou zřízeny dva ostrůvky s oblázky určené ke hnízdění ptáků. Z těchto důvodů budou vyčnívat jen několik desítek centimetrů nad hladinu,“ konstatoval první náměstek primátora Karel Březina. Nově se podle něho obnovily a upravily pískové pláže na levém břehu nádrže a zpevnily jeho nestabilní části.

Z vodního díla Hostivař bylo v rámci revitalizace vyvezeno 198 tisíc krychlových metrů bahna. „Odvážený sediment byl využit na stavbu zemního protihlukového valu mezi Uhříněvsí a Horními Měcholupy,“ uvedl první náměstek. Do prací s odbahněním se zapojilo deset širokopásových bagrů - při maximálním nasazení techniky se těchto strojů při přehazování bahna pohybovalo po ploše až čtrnáct.