Cílem nového memoranda je prohloubit a rozšířit dosavadní spolupráci, a to nejen v oblasti kvality života obyvatel, ale také technické a dopravní infrastruktury či například životního prostředí a školství.

„Praha si váží partnerů, na které je spolehnutí. To je i případ spolupráce se Středočeským krajem, která je teď výrazně lepší než dříve a máme zájem ji ještě více prohlubovat. Naším společným cílem je zajistit co nejvyšší životní standard obyvatelům s přihlédnutím k tomu, že značná část z nich mezi kraji pravidelně cestuje například kvůli zaměstnání, vzdělávání nebo službám. Funkčnost spolupráce obou krajů už prověřila i pandemie covidu, kdy jsme společně postupovali například v otázce testování,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Neexistuje žádná hmatatelná hranice mezi oběma kraji. Praha není ostrov uprostřed středočeského moře, a naopak Středočeský kraj není nějakým prstencem odděleným od Prahy. A proto je úzká spolupráce s hlavním městem nezbytná. Věřím, že se nám podaří společně zlepšovat podmínky života středočeských občanů, kteří v Praze tráví velké množství času, a naopak Pražanů, kteří v našem kraji většinou relaxují, ve všech oblastech. Ať je to doprava, sociální služby, zdravotnictví, školství, kultura nebo digitalizace,“ uvádí hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Náměstek primátora pro území rozvoj Petr Hlaváček, který vedl pracovní skupinu připravující memorandum, doplňuje: „Praha a významná část Středočeského kraje tvoří jeden funkční metropolitní region, avšak území není organizováno a bohužel možná ani dostatečně vnímáno. Pomocí měkkého nástroje společného memoranda hledáme způsob, jak všechny aktivity a dynamiku území, zejména ve vztahu k dopravě a bydlení, do budoucna koordinovat. A to v území, které má dle dat mobilních operátorů téměř tři miliony obyvatel a má, stejně jako obdobná metropolitní území v zahraničí, klíčový ekonomický výkon pro celou republiku.“

Vzájemnou spolupráci prověřila v tomto roce i pandemie nákazy covid-19. „Obyvatelé obou regionů využívají zdravotnictví jak Prahy, tak Středočeského kraje, což bylo ve všech vlnách

epidemie ještě více patrné než běžně. Pro naše oblastní nemocnice jsou pak pražské fakultní nemocnice tak zvaným vyšším pracovištěm, a právě v Praze jsou specializovaná pracoviště. Úzká spolupráce při vytváření strategií a koncepcí je proto nutná. A věřím, že nově zakotvená spolupráce, která není jen deklaratorním prohlášením, nám v tom významně pomůže,“ popisuje středočeský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík.

Již v roce 2013 podepsaly kraje memorandum s cílem prohloubit a rozšířit dosavadní spolupráci. To se však, podle současných radních, za minulých politických vedení krajů téměř nedělo. Nové memorandum má vyšší ambice, nastavuje pravidelnou a efektivní spolupráci a nahrazuje původní memorandum. Nově dohoda jasně deklaruje, že hlavní město a Středočeský kraj budou všestranně pečovat o rozvoj svých území, a zdůrazňuje výjimečnou krajinnou, urbanistickou, socioekonomickou, kulturní i environmentální provázanost obou regionů a potřebu nastavení trvalé spolupráce.

Memorandum zakotvuje, že vzájemná spolupráce bude pravidelně vyhodnocována na společných setkáních Rady hlavního města Prahy a Rady Středočeského kraje, která se uskuteční nejméně dvakrát v kalendářním roce. Oba kraje delegují své zástupce, kteří budou spolupráci průběžně analyzovat a navrhovat další kroky.

Regiony se také zavazují společně hledat cesty k zajištění potřebných finančních prostředků pro naplňování rozvojových cílů a priorit. Současně také koordinovat své kroky ve vztahu k evropským a národním orgánům při tvorbě národní či nadnárodní legislativy, stanovování finančních rámců a lokalizaci investičních prostředků.

Praha i Středočeský kraj vnímají v tomto kontextu snahu evropských a národních orgánů podporovat rozvoj a zvyšování odolnosti metropolitních regionů a aglomerací a deklarují využití těchto snah pro naplňování cílů memoranda.

Příloha: