Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
 • 21.10.2020 Strategie 2030 se zasekla na půli cesty
  Vláda ČR schválila hlavní koncepční dokument českého školství - Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Ministerstvo školství v rámci ní chce celkově zmodernizovat české školství, zavést digitální technologie a podpořit inovace, vybavit a metodicky vést školy, provzdušnit objem učiva a vyřešit nové metody přípravy a hodnocení žáků tak, aby získali znalosti, dovednosti a postoje využitelné v osobním, profesním i občansky zodpovědném životě. Podle radního hl. m. Prahy pro oblast školství Víta Šimrala má však dokument základní nedostatky.
 • 21.10.2020 Hlavní město zveřejňuje konečný seznam všech podniků podpořených programem COVID Praha
  Záchranný program COVID Praha pomohl všem žadatelům, kteří splnili jeho podmínky. Celkově bylo podpořeno 311 z 391 přijatých žádostí. Tento program byl určen podnikatelům působícím v Praze, které postihla jarní plošná opatření proti šíření koronaviru. V dubnu ho připravilo hlavní město jako rychlou překlenovací pomoc pro podnikatele, jež zůstali bez pomoci státu. Prostřednictvím podpory z Operačního programu Praha – pól růstu ČR umožnil COVID Praha podnikatelům získat od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) záruky za úvěry v celkové výši přesahující 1,6 miliardy korun, souhrnná výše záruky dosáhla 1,3 miliardy korun.
 • 21.10.2020 Praha bude do půlky listopadu přijímat nabídky na prodej ubytovacích zařízení a bytových domů
  Záměr hlavního města nakoupit ve veřejné soutěži objekty k ubytování lidí z řad podporovaných profesí a osob v sociální tísni byl již zveřejněn na úřední desce. V dokumentu se zájemci dozvědí, za jakých podmínek se mohou vyhlášené veřejné soutěže zúčastnit. Výzva byla zveřejněna i na Realitním portálu hl. m. Prahy. Termín pro podání nabídek je do 18. listopadu.
 • 20.10.2020 Platnost řidičských průkazů se prodlouží. V nouzovém stavu průkaz nebude nutné měnit za nový
  Ministerstvo dopravy ČR společně s Ministerstvem vnitra ČR rozhodlo o toleranci neplatných řidičských průkazů v rámci nouzového stavu na území České republiky. Lidé s propadlým průkazem tak budou moci dále řídit svá vozidla a na doklad se bude hledět po dobu nouzového stavu jako na platný. Hlavní město sice rozšířilo možnosti rezervace termínu k vyřízení neodkladných záležitostí na odboru dopravněsprávních činností do 30. října, avšak rezervační systém je již zaplněný. V nejbližší době proto opět dojde k prodloužení rezervací, a to až do konce listopadu.
 • 20.10.2020 Hlavní město dokončilo novou jazykovou laboratoř. Bude sloužit k projektu výuky českých dětí ve světě
  Praha dokončila vybudování nejmodernější laboratoře v Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Uskutečnění celého projektu od jeho návrhu a vizualizace až k otevření inovačního vzdělávacího prostoru vyšlo hlavní město na 2,2 milionu korun bez DPH. Laboratoř bude nyní pomáhat hlavně s distanční výukou a umožní škole rozšířit své služby nabídnutím vzdálených jazykových kurzů, po kterých je v Praze a České republice obecně velká poptávka.
 • 20.10.2020 Pracoviště pražského registru vozidel na Pankráci je z důvodu karantény do odvolání uzavřeno
  Magistrát hl. m. Prahy oznamuje, že až do odvolání je z důvodu karantény uzavřeno pracoviště registru vozidel odboru dopravněsprávních činností v Business Centre Vyšehrad v Praze 4, Na Pankráci 1685/17. Odbaveni budou pouze klienti, kteří mají potvrzenou elektronickou objednávku, učiněnou prostřednictvím aplikace „rezervace návštěv“.
 • 20.10.2020 Dnem stromů si svět od poloviny 20. století připomíná „plíce“ planety
  Na 20. října připadá v České republice Den stromů. Svátek, který se svým datem liší podle klimatických podmínek každé země a připadá buď na jaro, nebo na podzim. Hlavní město Praha za poslední dva roky obnovilo, nebo do konce roku nově ještě vysází, skoro 600 tisíc stromů. Zvýšenou výsadbou stromů se snaží zlepšit kvalitu života ve městě i pro budoucí generace.
 • 20.10.2020 Praha nabídne všem městům zdarma zdrojové kódy k IT systému V Praze jako doma
  Hlavní město Praha nabídne prostřednictvím městských společností Prague City Tourism a Operátor ICT (OICT) zdrojový kód k IT systému V Praze jako doma. Zájemci z řad měst a obcí mohou tento systém snadno využít pro přípravu vlastních projektů na podporu ohrožených segmentů tuzemské ekonomiky.
 • 19.10.2020 Praha dětské skupiny rušit nechce a žádá města
  Jménem hlavního města Prahy byly dnes rozeslány dopisy vybraným městům se žádostí o podporu a součinnost při vyslovení nesouhlasu s chystanou vládní novelou zákona o poskytování péče v dětských skupinách.
 • 19.10.2020 Praha má novou strategii cestovního ruchu: více domácích turistů a potřeby města na prvním místě
  Vedení města společně s městskou společností Prague City Tourism a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy připravilo Koncepci příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy. Jejím smyslem je vybalancovat ekonomické přínosy turismu se strategickým zájmem města a jeho obyvatel. Nastavuje tak nový, komplexní a udržitelný přístup k problematice cestovního ruchu na území hlavního města. Koncepci ve čtvrtek 15. října 2020 jednomyslně schválili pražští zastupitelé.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce: