Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
 • 29.5.2020 Hlavní město zveřejňuje seznam doposud podpořených žadatelů v programu COVID Praha
  Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) k 25. květnu kladně vyhodnotila již 157 žádostí v rámci záchranného programu COVID Praha, kterým chce hlavní město pomoci pražským živnostníkům, malým a středním podnikatelům, zasaženým opatřením proti koronaviru. Z těchto 157 žádostí již 126 podnikatelů podepsalo smlouvu a obdrželo od ČMZRB záruku za svůj úvěr. Proces hodnocení je za svou polovinou, proto se hlavní město rozhodlo v rámci transparentního přístupu zveřejnit jmenný seznam podpořených žadatelů. Objem zaručovaných úvěrů je 891 milionů korun, objem podepsaných záruk potom 713 milionů.
 • 29.5.2020 Pražští řidiči si prodlouží parkovací oprávnění online
  Novelizací zákona o pozemních komunikacích získaly obce pro účely organizování dopravy na svém území přístup do základních Registrů obyvatel. Praha bude tyto údaje využívat například pro lepší a plnohodnotnější fungování zón placeného stání (ZPS). Řidiči si díky této změně budou moci vyřídit vydání parkovacího oprávnění nebo jeho prodloužení online, bez nutnosti cesty na úřad.
 • 28.5.2020 Obnovením Lítožnického rybníka získalo hlavní město 11 hektarů nové vodní plochy
  Hlavní město dokončilo výstavbu rybníka mezi městskými částmi Běchovice a Dubeč. Nový Lítožnický rybník zabírá plochu 11 hektarů a nachází se na místě původního rybníka, který byl v minulosti vypuštěn a vysušen. Součástí úpravy vodních ploch bylo i zmeandrování Říčanského potoka pod hrází, které přispěje k zadržení vody v místní krajině. Obnovením Lítožnického rybníka pokračuje hl. m. Praha v naplňování své strategie boje se suchem, jejíž součástí je i obnova a budování vodních ploch a toků.
 • 27.5.2020 Hlavní město zprovoznilo další výjezdové středisko pro správu pražských technologií
  Městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) dnes za účasti primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba, radního hlavního města Prahy Jana Chabra a předsedy představenstva THMP Tomáše Jílka slavnostně otevřela nové výjezdové středisko v Praze Michli. Středisko společnosti umožní další zkvalitnění servisu pro občany, zkrácení dojezdových časů k místu závady, ale také dostatečné kapacitní možnosti pro přebírání dalších technologií hlavního města do své správy. THMP se doposud stará o pražské veřejné osvětlení, veřejné a věžní hodiny, osvětlování památek a od letošního roku také o servis a provoz městského kamerového systému, ve kterém je integrováno více než 4 500 bezpečnostních a dopravních kamer. Jedná se již o druhé výjezdové středisko společnosti THMP.
 • 26.5.2020 Metropole vítá kroky ministerstva k ukončení nájmu Našemu vojsku. Praha zaslala výpověď k užívání nebytových prostor společnosti už před měsícem
  Vedení hlavního města souhlasí s kroky ministerstva vnitra k výpovědi nájmu prostor pronajímaných společnosti Naše vojsko. Kvůli prodeji předmětů s představiteli nacismu rozhodli radní hl. m. Prahy o výpovědi nájmu z nebytových prostor v Praze 5 již na konci dubna. Výpovědní doba činí šest měsíců.
 • 26.5.2020 Ve středu hlavní město slavnostně otevře nové Centrum interaktivní výuky
  Již zítra, 27. května 2020, hlavní město netradičně otevře nově vybudované Centrum interaktivní výuky (CIV). Událost se uskuteční virtuálně od 10:00 hodin na webovém linku https://youtu.be/N_wv-gnj36w. Slavnostní otevření se koná v rámci dokončení projektu Implementace krajského akčního plánu Praha (KAP), na kterém se společně podílí hlavní město Praha a Hospodářská komora hl. m. Prahy.
 • 26.5.2020 Praha nabízí provozovateli lodi (A)VOID zůstat na náplavce do konce roku, ten tuto nabídku odmítá. Na podzim bude vypsáno transparentní výběrové řízení
  Provozovateli lodi (A)VOID, spolku Dvojka sobě, byla za opakované porušování pravidel provozu náplavek už dříve zaslána výpověď ze smlouvy. Proti dalšímu provozu lodi se postavili jak zástupci Prahy 2, tak spolek Ohleduplná Praha. Po dalších jednáních nicméně Trade Centre Praha (TCP) nabídla spolku možnost uzavření smlouvy na provoz od 1. 6. do 31. 12. 2020. Ten nabídku odmítá.
 • 25.5.2020 Praha vyhlašuje druhé kolo Programu celoměstské podpory vzdělávání
  Rada hl. m. Prahy dnešním rozhodnutím vyhlašuje druhé grantové kolo Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020. To je zaměřené na prevenci sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou.
 • 25.5.2020 Komořanskou ulici čeká proměna. V plánu je nová tramvajová trať a zkvalitnění veřejných prostranství
  V Komořanech bude nová tramvajová trať a městská třída s kvalitním veřejným prostranstvím. Rada hl. m. Prahy dnes uložila Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracovat zadání studie, která plánovanou proměnu ulice Komořanská detailně navrhne a zkoordinuje. Studii, která by měla být hotová na konci příštího roku, vypracuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP).
 • 25.5.2020 Stát vzal Praze 3 miliardy korun bez jediného upozornění
  Stát bez jakékoliv komunikace s kraji a obcemi připravil samosprávy o zásadní příjmy do jejich rozpočtů. Zákon o kompenzačním bonusu pro Prahu představuje ztrátu až 3,2 miliardy korun. Rada hl. m. Prahy proto vyzývá poslance zvolené za hlavní město, aby podpořili senátory, kteří zákon vrátili do Sněmovny a zabránili tak plundrování krajských a obecních rozpočtů.
   
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce: