Archiv tiskových zpráv (Portál hlavního města Prahy)

Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 230
Na stránce:
 • 16.11.2021 Disidentka Dana Němcová dnes převzala čestné občanství hlavního města Prahy
  Významné osobnosti úzce spojené s hlavním městem Prahou, které se zasloužily o šíření jeho věhlasu ve světě, dnes získaly čestné občanství a stříbrné a bronzové medaile hlavního města Prahy. V zastoupení primátora Zděnka Hřiba je v podvečer při slavnostním aktu v Brožíkově sále Staroměstské radnice ocenil náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček. Čestnou občankou se stala Dana Němcová.
 • 16.11.2021 V rámci programu Umění pro město bude na Kampě umístěna instalace Viktora Karlíka Hlasy z podzemí
  Galerie hlavního města Prahy (GHMP) v rámci programu Umění pro město instaluje na Kampě k výročí 17. listopadu cyklus Viktora Karlíka Hlasy z podzemí. Soubor tvoří jeden kruhový a třináct čtvercových reliéfů, které odkazují na kanálové poklopy. Projekt vznikl ve spolupráci s městskou částí Praha 1 a nad počinem převzal záštitu starosta Petr Hejma. Program Umění pro město je financován Magistrátem hlavního města Prahy s podporou radní pro kulturu a cestovní ruch Hany Třeštíkové.
 • 16.11.2021 Na závěrečné konferenci projektu SCORE v Turíně budou představeny nové přístupy k využití energie pro místní orgány i domácnosti s nízkými příjmy
  Výzkumné a pilotní projekty v oblasti komunitní obnovitelné energie v České republice, Itálii a Německu budou prezentovány na mezinárodní konferenci v Turíně už ve středu 17. a ve čtvrtek 18. listopadu 2021. Evropský výzkumný projekt SCORE vypracoval řešení, jak lze dosáhnout využívání tepla v místě jejich výroby, což by přispívalo k vyšší ochraně klimatu. Do projektu je zapojeno také hlavní město Praha pod vedením Evropské univerzity Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou.
 • 16.11.2021 Hlavní město připravilo pro podnikatele již 3. vlnu slev z nájmu z důvodu přetrvávající koronavirové krize
  Pražští radní v listopadu přijali návrh na poskytnutí slev pro nájemce nebytových prostor hlavního města Prahy v důsledku přetrvávající krize související s šířením nemoci covid-19. Nájemci nebytových prostor mohou žádat o slevy nejpozději do 31. 12. 2021. Výše slev se pohybují dle zaměření a podmínek mezi 30 % a 70 % z nájmu subjektu.
 • 15.11.2021 Praha připraví krajinářskou studii Trojmezí. V území mezi Hostivaří a Záběhlicemi se uvažuje o biotopu i komunitní zahradě
  Rada hlavního města v pondělí pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracováním krajinářské studie na území tzv. Trojmezí. Lokalita, která je obklopená zástavbou městských částí Praha 4, 10, 11 a 15, je z převážné části zahrnuta v přírodním parku Hostivař-Záběhlice. Cílem studie je definovat přírodní hodnoty území a vytvořit příjemný prostor pro trávení volného času. Do přípravy celé studie se bude moci zapojit i veřejnost.
 • 15.11.2021 První část sanace Barrandovského mostu končí, TSK hledá dodavatele rekonstrukce vrchní stavby
  Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) úspěšně ukončuje první část rekonstrukce Barrandovského mostu. Akce začala v září 2020 a ukončení stavebních prací je plánováno na 18. listopadu 2021, byť původně plánovaný termín byl do konce roku 2021. Jednalo se o kompletní sanaci spodní části mostu, která probíhala na pilířích i pod hladinou Vltavy. Tato 1. etapa pražskou dopravu negativně neovlivnila, protože betonáže na pilířích byly provedeny v době krátkodobých uzavírek jednoho pruhu o víkendech a v letních měsících, a ostatní provoz stavby byl řešen přístupy a zařízením staveniště z Vltavy.
 • 15.11.2021 Hlavní město podpořilo provoz mobilní ošetřovny organizace Drop In 199 tisíci korunami
  Radní hl. m. Prahy na pondělním jednání schválili poskytnutí dotace necelých 200 tisíc korun na provoz mobilní ošetřovny společnosti Drop In. Ošetřovna zajišťuje podporu osobám závislým na návykových látkách, kromě výměny injekčního materiálu pomáhá i sociálním a zdravotnickým poradenstvím či testováním na infekční nemoci a zajišťuje ošetření ran
 • 15.11.2021 Lepší správa zeleně v Praze. Všechna data nově na jednom místě
  O zeleň se v hlavním městě stará několik desítek správců. Data sbírají do vlastních databází, které spolu ale navzájem nemohou komunikovat. Nejdůležitější informace budou proto jednotlivé městské části a organizace nově předávat do jednotného systému, spravovaného Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Metropole bude moci lépe koordinovat celoměstské projekty a zvyšovat odolnost území proti klimatickým změnám. Data budou volně dostupná i veřejnosti.
 • 15.11.2021 Praha podpořila uspořádání Mistrovství ČR ve skateboardingu na Štvanici
  Pražští radní dnes odsouhlasili poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace ve výši 80 tisíc korun na 24. ročník Mistrovství České republiky ve skateboardingu. Akce se uskutečnila na pražském ostrově Štvanice koncem letošního září.
 • 15.11.2021 Praha ročně poskytuje přes 2 miliony korun na intenzivní kurzy češtiny
  Radou hl. m. Prahy byl dnes schválen návrh Memoranda o spolupráci a porozumění v oblasti začleňování mladých lidí s odlišným mateřským jazykem do středního vzdělávání mezi hl. m. Prahou a organizací META. Hlavní město tím vyjadřuje zájem o systémové řešení jazykové přípravy a podpory mladých cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).
Celkový počet: nejméně 230
Na stránce: