Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 130
Na stránce:
 • 16.9.2022 Poslední část dostavby Městského okruhu opět o krok blíže
  Stavba zbývajícího desetikilometrového úseku Městského okruhu spojujícího Pelc-Tyrolku a Jižní spojku má hotovou a odevzdanou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Praha by tak do pěti let mohla začít stavět poslední část okruhu, který povede primárně pod zemí.
 • 16.9.2022 Praha zahájila výstavbu nové základní školy v Šeberově
  Za přítomnosti představitelů hlavního města byla v pátek 16. září 2022 slavnostně zahájena stavba areálu Základní školy Šeberov. Po dokončení všech prací na začátku roku 2025 pojme moderní budova 14 kmenových tříd, dále odborné učebny, kuchyni s prostornou jídelnou, zázemí pro pedagogy i navazující sportovní halu. Rozpočet stavby je 477 milionů Kč včetně DPH.
 • 16.9.2022 Praha spustila nový web ke správě a rozvoji zeleně v metropoli
  Stromy v ulicích jsou jedním z klíčových nástrojů, jak zlepšit ovzduší i mikroklima ve městě. Z důvodu změn klimatu jsou potřebná zdravá uliční stromořadí více než kdy dříve, jak dokazují nejen letošní horké a suché dny. Současně však náročnější klimatické podmínky představují mnohem větší zátěž pro městskou zeleň, která vyžaduje zvýšenou péči. To je výzva pro Technickou správu komunikací (TSK), která má ve správě prakticky veškerá stromořadí podél cest v Praze, dále též travnaté pásy, keřové porosty i trvalkové či letničkové záhony. Nové webové stránky www.zelenvpraze.cz představují činnost TSK v této oblasti, zodpovídají na časté dotazy občanů a také vyvracejí mýty spojené se správou a údržbou zeleně.
 • 16.9.2022 Hlavní město představilo novinky k parkování a nové monitorovací vozidlo
  Hlavní město společně s Technickou správou komunikací (TSK) představilo Pražanům a návštěvníkům metropole nové informační webové stránky pro parkující a nový parkovací portál pro správu parkovacích oprávnění. Postupně nahradí starší a uživatelsky již nepříliš přívětivé stránky parkujvklidu.cz.
 • 15.9.2022 Milostivé léto II pokračuje, hlavní město oslovuje dlužníky osobními dopisy
  Akce Milostivé léto II umožňuje dlužníkům vyvázat se z dluhů u veřejnoprávních organizací. Mohou ji využít i ti, kteří dluží na nájemném v bytech hlavního města Prahy. Radní Hana Kordová Marvanová nyní zasílá těmto dlužníkům osobní dopis s potřebnými informacemi.
 • 15.9.2022 Podél magistrály vznikne nová lávka. Propojí Kačerov a Roztyly
  Nový most pro pěší a cyklisty s pracovním názvem Bike Snake zásadním způsobem zlepší pěší a cyklistickou prostupnost územím, které je dnes možné překonat pouze autem nebo metrem. Napraví se tím historická chyba, kvůli které jsou sídliště Spořilov a celé Jižní Město odtrženy od centra města.
 • 15.9.2022 Nové stromy, chodníky nebo fontána. První etapa rozsáhlé rekonstrukce Václavského náměstí je u konce
  Hlavní město dokončilo po přibližně dvou letech první etapu revitalizace Václavského náměstí, která se týkala jeho spodní části. Nový prostor bude do budoucna více sloužit občanům Prahy i jeho návštěvníkům. Na náměstí vznikla například nová stromořadí, fontána, zcela nový mobiliář nebo veškeré povrchy komunikací, díky čemuž bude toto místo více otevřeno lidem. Revitalizace stála metropoli celkem 347 milionů korun bez DPH.
 • 15.9.2022 Praha má novou moderní třídicí linku na plastový a kovový odpad. Zvýší tak možnosti recyklace a využití odpadů
  Městská společnost Pražské služby dnes představila novou moderní třídicí linku, která vznikla jako součást třídicího centra v Chrášťanech u Prahy. Linka si poradí s různými druhy plastů, kovovými obaly, nápojovými kartony i s nežádoucími příměsemi. Hlavní město tak zvýší podíl vytříděných materiálů předaných k recyklaci a využije i zbytkový plastový odpad. Jedná se tak o další krok v naplňování strategie cirkulární ekonomiky města, jejímž cílem je znovuvyužití odpadů jako zdroje. Linka je zároveň nezbytná pro zavedení multikomoditního sběru odpadů na území Prahy. Stála přibližně 100 milionů korun.
 • 15.9.2022 Tři nové koncertní síně. Praha, Brno a Ostrava táhnou za jeden provaz
  V Praze se na zátku září sešli představitelé hlavního města, Brna a Ostravy, aby se vzájemně informovali o stavu příprav projektů nových koncertních síní, které všechna tři města chystají. Účastníci setkání se shodli na společném prohlášení.
 • 14.9.2022 Praha má novou lávku pro pěší a cyklisty v ulici Ke Kříži v Uhříněvsi
  V ulici ke Kříži byla ve středu 14. září 2022 za přítomnosti představitelů hlavního města a zástupců městské části Praha 22 uvedena do provozu nová lávka. Sloužit bude pěším i cyklistům, aby už nemuseli překonávat sedmimetrový zářez, ve kterém leží silniční spojka mezi ulicemi Přátelství a K Dálnici, pomocí dvou schodišť a frekventovaného přechodu.
Celkový počet: nejméně 130
Na stránce: