Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
 • 22.1.2024 Praha hledá nejvhodnější využití Kasáren Karlín
  Hlavní město vidí budoucnost Kasáren Karlín v kombinovaném využití pro funkce vzdělávacího zařízení, vědeckotechnického parku, kulturně společenského centra, městského bydlení pro studenty vysokých škol, centra pro inovační firmy nebo sdíleného pracovního prostředí. O plánech na jejich revitalizaci chce diskutovat s památkáři i současným provozovatelem.
 • 22.1.2024 Praha uložila dopravnímu podniku hloubkový interní audit na výběrové řízení na metro D
  Hlavní město uložilo Dopravnímu podniku hl. m. Prahy (DPP) hloubkový interní audit. Audit bude zaměřen na hodnocení referencí uchazečů o veřejnou zakázku, tedy na oblast, kvůli které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil v rámci prvoinstančního rozhodnutí výběr dodavatele na další etapu metra D.
 • 18.1.2024 Praha už vlastní Kasárna Karlín, změna majitele je potvrzena v katastru nemovitostí
  Dnešním dnem byla do katastru nemovitostí zapsaná majetková směna mezi hlavním městem a Českou republikou, ve které Praha získala objekt karlínských kasáren, budovu v Hybernské ulici a další pozemky výměnou za celkem 46 pozemků a 10 staveb v areálu Fakultní nemocnice Bulovka.
 • 18.1.2024 Použité spreje patří do směsného odpadu. Při nesprávném třídění vzniká riziko exploze a požáru
  Pražané se v posledních letech naučili důsledně třídit kovové obaly, přesto končí občas v šedých kontejnerech i odpad, který sem v žádném případě nepatří. Především malé tlakové nádoby, jako jsou různé hořlavé spreje, plynové kartuše nebo turistické vařiče, komplikují dotřiďování a zpracování odpadu v metropoli. Jejich exploze a následné zahoření mohou poškodit svozovou techniku nebo třídicí linku. Nezodpovědné chování některých občanů ohrožuje nejen zaměstnance firmy a zařízení, ale také veřejnost. Zároveň vznikají značné škody. Pražské služby proto ve spolupráci s hlavním městem Prahou spouští kampaň s heslem: Použité spreje patří do směsného odpadu!
 • 17.1.2024 Primátor na návštěvě Prahy 9: Nová moderní škola, plánované sídlo záchranky i volnočasové aktivity
  Primátor Bohuslav Svoboda pokračuje ve svých návštěvách městských částí. V tomto týdnu navštívil Městskou část Praha 9. Její starosta Tomáš Portlík ho provedl novou Základní a mateřskou školou Elektra. Prohlédl si zde také polikliniku, kde bude brzy sídlit podstatná část Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.
 • 17.1.2024 Praha vypsala otevřenou soutěž na logo a vizuální identitu pro projekt využití prostoru pod oblouky Negrelliho viaduktu
  Hlavní město vyhlásilo v zastoupení městské společnosti pro správu nemovitostí TRADE CENTRE PRAHA (TCP) otevřenou soutěž na návrh loga a vizuální identity Viaduktu Karlín. Tak se bude jmenovat projekt, který v následujících letech zkultivuje veřejný prostor pod oblouky Negrelliho viaduktu a po vzoru evropských metropolí vybuduje uvnitř oblouků nové společensko-kulturní centrum.
 • 16.1.2024 Hlavní město pokračuje v budování nabíječek pro elektromobily z lamp veřejného osvětlení
  Pražští radní schválili investice na modernizaci veřejného osvětlení v projektu e-mobility pro letošní rok ve výši téměř 220 milionů korun. V rámci této investice bude na území Prahy vybudováno 1026 stožárů a svítidel, z nichž 239 bude tzv. EVR lamp, které je možné do budoucna jednoduše osadit nabíjecími stanicemi pro elektromobily.
 • 15.1.2024 Praha připravila novou vyhlášku o školských obvodech základních škol v hlavním městě, zapracovala i požadavky městských částí
  Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila návrh nové obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, která bude v hlavním městě platná pro následující školní rok. Důvodem pro tento krok je zejména vznik nových ulic v rámci aktuální bytové výstavby, změny v názvech ulic nebo například také požadavky městských částí na úpravy v jednotlivých školských obvodech. Návrh bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na lednovém jednání.
 • 15.1.2024 Na konci letošního roku skončí parkování zdarma pro elektromobily, zrušena budou také přenosná parkovací oprávnění
  Výjimka, která umožňuje parkování elektromobilů v Praze v zónách placeného státní zdarma, bude k 31. prosinci 2024 zrušena. Ke stejnému datu skončí také tzv. přenosná parkovací oprávnění. Oba kroky souvisí s připravovanou reformou parkovacího systému v Praze. Ostatní běžná parkovací oprávnění pro rezidenty a firmy zůstávají zatím beze změn. 
 • 15.1.2024 Praha chystá žádost o dotaci na kooperativní inteligentní dopravní systémy
  Projektový záměr „Rozvoj C-ITS v Praze“ je první etapou implementace kooperativních systémů, která pokrývá studií proveditelnosti vytipované oblasti s významnou nehodovostí a současně poskytne preferenci výjezdu složek Integrovaného záchranného systému, který umožní časově zkrátit dojezd k místu zásahu od jeho nahlášení. Vytipováno bylo celkem šest lokalit. 
Celkový počet: nejméně 150
Na stránce: