Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 150
Na stránce:
 • 7.9.2022 Městská společnost Operátor ICT úspěšně dokončila certifikační audit systému protikorupčního managementu
  Certifikace na systém protikorupčního managementu ISO 37001 byla v pražské městské společnosti Operátor ICT (OICT) ukončena letos v srpnu. Samotný certifikát společnost převezme v průběhu září.
 • 7.9.2022 Pražští zkušební komisaři opět nabízejí dostatečný počet termínů ke zkouškám na řidičské oprávnění a dále připravují nová opatření
  V minulosti kritizovaná situace v činnosti pražských zkušebních komisařů při přidělování nedostatečného počtu termínů ke zkouškám žadatelů o řidičské oprávnění se rapidně mění k lepšímu. Momentálně není výjimkou, že se ani plně nevyužijí všechny vypsané termíny pro autoškoly k přihlášení žadatelů ke zkouškám. Jen zkoušek na udělení řidičského oprávnění se tak za prvních 8 měsíců tohoto roku uskutečnilo 8 168. A v plánu je navíc i vznik aplikace s automatizovaným systémem vypisování a přidělování termínů zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění.
 • 6.9.2022 Hlavní město po čtyřleté rekonstrukci slavnostně otevírá Clam-Gallasův palác
  Clam-Gallasův palác se po obsáhlé rekonstrukci trvající čtyři roky opět otevírá veřejnosti. Poprvé jej budou moci lidé navštívit již 28. září. Komplexní rekonstrukce se týkala jak interiérů paláce, tak i jeho dvora a fasády. Hlavní město zaplatilo za jeho přeměnu přibližně 470 milionů korun bez DPH. Do budoucna bude prostory využívat Muzeum hl. m. Prahy pro výstavy a v plánu jsou i různé další akce pro veřejnost.
 • 6.9.2022 Konec nahodilým stavbám v Hodkovičkách. Praha více ochrání Jiráskovu čtvrť
  Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání souhlasili s větší ochranou Jiráskovy čtvrti mezi Braníkem a Hodkovičkami. Na pražskou Radu se obrátil občanský spolek Jiráskova čtvrť, který si nechal zpracovat studii popisující možný rozvoj území a zejména jeho ochranu. Spolek je dlouhodobě nespokojený se stavem povolování dílčích stavebních záměru v lokalitě.
 • 6.9.2022 Aktualizují se pravidla pro městský kamerový systém, radní schválili jeho koncepci
  Pražští radní v pondělí schválili aktualizaci Koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému hl. m. Prahy na deset let. Koncepce nastavuje způsob řízení provozu a rozvoje městských kamer a možnosti využití prvků umělé inteligence. Ta bude využívána jen ke sběru anonymizovaných statistik pro řízení dopravy, a nikoliv pro systémy rozpoznávání obličejů.
 • 6.9.2022 Praha posiluje programy na podporu přechodů dospívajících z ústavní a pěstounské péče
  Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila dvě memoranda na podporu dětí vyrůstajících v ústavní péči a mladých lidí opouštějících ústavní a pěstounskou péči. Cílem prvního memoranda je přibližovat péči o děti v hlavním městě běžnému životu skrze systémovou podporu rozvoje preventivní a komunitní péče. Druhé memorandum řeší a pomáhá předcházet bezdomovectví mladých lidí, kteří ústavní a pěstounskou péči opouštějí, nebo ji již opustili.
 • 6.9.2022 Praha zkapacitní Barrandovský most. Vybírala z několika studií
  Barrandovský most je nejdůležitějším mostem a zároveň dopravní tepnou v České republice. Jezdí po něm 144 000 aut denně a Praha se rozhodla řešit zvýšení možné kapacity jeho průjezdnosti. Problémem kapacity Barrandovského mostu není samotný most se čtyřmi jízdními pruhy v každém směru, ale průplety na předpolích mostu. Společnost SATRA tak pro hlavní město a pro Technickou správu komunikací (TSK) připravila studie několika variantních řešení dopravy, které by měly navýšit kapacitu nejen průpletů a mimoúrovňových křižovatek (MÚK), ale i vytvořit přímý jízdní pruh, který by mohl zvýšit maximální rychlost na mostě a ulevit tak zejména tunelům na Městském okruhu (MO) a na něj navázaných komunikací v dalších částech metropole. 
 • 5.9.2022 Prague Film Fund se změní na Pražský audiovizuální nadační fond, změna zakládací listiny přinese i řadu inovací
  Nadační fond Praha ve filmu Prague Film Fund se změní na Pražský audiovizuální nadační fond. Změna názvu reflektuje celosvětovou změnu názvosloví i trendů v audiovizi. Změny v pražském nadačním fondu připravilo město a správní rada nadace ve spolupráci s Asociací producentů v audiovizi (APA).
 • 5.9.2022 Praha aktualizuje svou protikorupční strategii. Navazuje na opatření zaváděná v tomto volebním období
  Pražští radní na dnešním jednání projednali návrh Protikorupční strategie Prahy na roky 2022-2027. Strategie se nejvíce zaměřuje na oblast zadávání zakázek, hospodaření s majetkem a poskytování dotací a navazuje na protikorupční opatření zaváděná v tomto volebním období. Ve čtvrtek 8. září ji bude schvalovat zastupitelstvo.
 • 5.9.2022 Praha podpoří provoz kulturních zařízení, na která dopadlo také zvýšení cen energií
  Rada hl. m. Prahy schválila Program podpory provozu kulturních zařízení v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2022. Pro tento účel vyčlení celkem 30 milionů Kč. Praha se tímto krokem snaží zmírnit ekonomické dopady na provozovatele kulturních institucí a pomoci zachovat jejich další fungování.
Celkový počet: nejméně 150
Na stránce: