Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 170
Na stránce:
 • 30.8.2022 Druhý ročník Science festivalu v pražské Gutovce představí zábavnou vědu
  Již v sobotu 3. září 2022 od 10:00 do 22:00 hodin mohou rodiče se svými dětmi i široká veřejnost zavítat do areálu Gutovka v Praze 10, kde budou mít možnost poznat vědu z jiného úhlu pohledu a symbolicky se rozloučit s prázdninami. Druhý ročník Science festivalu na Desítce ukáže mládeži i dospělým, jak zábavný může být vědecký výzkum. Festival je organizován hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 10. Vstup na akci je zdarma.
 • 30.8.2022 UNESCO chválí Metropolitní plán. Městské části podaly k jeho návrhu o polovinu méně připomínek než v roce 2018
  Metropolitní plán se přesunul do další fáze. Na konci června skončilo tzv. veřejné projednání, kdy se k jeho upravenému návrhu vyjadřovala veřejnost a městské části. K návrhu nového pražského územního plánu se nově vyslovilo i UNESCO, které Metropolitní plán podporuje, a to zejména ochranu historického centra či nastavení výškové regulace.
 • 30.8.2022 Praha zahájí podrobný inženýrskogeologický průzkum pro dostavbu Městského okruhu
  Radní hl. m. Prahy na svém pondělním jednání schválili zahájení prací na projektové dokumentaci podrobného inženýrskogeologického průzkumu staveb vnitřního Městského okruhu plánovaných v severovýchodní části hlavního města. Konkrétně se průzkum bude týkat chybějících úseků Pelc/Tyrolka – Balabenka a Balabenka – Štěrboholská radiála i výstavby Libeňské spojky. Práce se uskuteční v rámci aktuálního dopracovávání dokumentace pro územní rozhodnutí.
 • 29.8.2022 Praha podporuje inovační akce
  Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila poskytnutí dotací a zajištění licencí umožňujících přístup středních a vysokých škol na akce Týden inovací 2022, Disraptors Summit 2022 a Future Port Youth 2022. Celkem se jedná o finanční podporu ve výši necelých 6 milionů korun.
 • 29.8.2022 Praha nechá přistavět nový pavilon k Základní škole Zlíchov a obnoví i stávající prostory
  Pražští radní dnes schválili záměr celkové rekonstrukce stávající budovy a přístavby nového pavilonu v areálu Základní školy Zlíchov, která je určena pro žáky se specifickými poruchami chování. Rozpočet akce je v předpokládané výši 241 milionů korun včetně DPH.
 • 29.8.2022 Péče o duševní zdraví v hlavním městě má konkrétní plán pro následující dva roky
  Radní hl. m. Prahy odsouhlasili další důležitý materiál věnovaný péči o duševní zdraví. Je jím Akční plán implementace péče o duševní zdraví v hlavním městě Praze pro období 2022-2023, schvalovat jej bude pražské zastupitelstvo v září. Akční plán má základy v dlouhodobé strategii přijaté v květnu letošního roku.
 • 29.8.2022 Praha má strategický výhled v oblasti závislostního chování na příštích pět let
  Pražští radní odsouhlasili Strategii hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování na období 2022-2027. Metropole tak k existujícímu plánu optimální sítě adiktologických služeb získává celkovou koncepci rozvoje sektoru, kterou ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. města Prahy.
 • 29.8.2022 Polovina výnosů z poplatku z pobytu poputuje zpět do rozvoje udržitelného cestovního ruchu. Dnes to schválila Rada hl. m. Prahy
  Hlavní město Praha se jako první obec v zemi zavazuje k tomu, že 50 % z veškerých výnosů z poplatku z pobytu vrátí zpět do rozvoje cestovního ruchu. Výnosy využije zejména na jeho kultivaci, marketingové kampaně realizované společností Prague City Tourism nebo MICE aktivity jako jsou kongresy nebo mezinárodní konference. Schválila to dnes Rada hl. m. Prahy. Systém přerozdělení začne platit od roku 2024 a naváže tak již na dříve podepsané memorandum týkající se navýšení poplatku z pobytu na 50 Kč mezi hl. m. Prahou, Asociací hotelů a restaurací ČR a společností Prague City Tourism.
 • 29.8.2022 Praha připravuje pro řidiče přehled o volných místech na P+R parkovištích a parkovištích na území okresů sousedících s metropolí
  Zefektivnit parkování osobních automobilů na parkovištích i za hranicemi Prahy si klade za cíl pilotní projekt, v rámci kterého vznikne databáze parkovišť a rozšíří se funkcionalita aplikace PID Lítačka. Ta bude řidiče navigovat k nejbližšímu volnému parkovacímu místu, což zamezí zbytečným cestám k již obsazeným parkovištím. Smlouvu s Operátorem ICT (OICT) o implementaci a zkušebním provozu systému datové integrace parkovišť schválila na svém pondělním zasedání Rada hlavního města Prahy.
 • 29.8.2022 Aplikace PID Lítačka bude umět přímo zaplatit i za sdílená kola či auta. Praha spouští pilotní projekt jednotné registrace a platby pro služby mobility 
  Cílem pilotního projektu je vytvořit unikátní systém registrace a platby, který v aplikaci PID Lítačka ověří uživatele pro všechny zapojené poskytovatele mobility na území metropole a také v regionu obsluhovaném spoji Pražské integrované dopravy. Pilotní projekt bude realizovat městská společnost Operátor ICT (OICT). V pondělí smlouvu schválila Rada hlavního města Prahy.
Celkový počet: nejméně 170
Na stránce: