Archiv tiskových zpráv (Portál hlavního města Prahy)

Archiv tiskových zpráv

Celkový počet: nejméně 180
Na stránce:
 • 15.9.2021 Studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy budou získávat praktické zkušenosti na magistrátních odborech
  Pražští radní odsouhlasili Memorandum o spolupráci pro umožnění výkonu odborné praxe studentů, jejichž náplní bude získání dovedností z právní oblasti na určených odborech Magistrátu hl. m. Prahy. Toto Memorandum navazuje na již přijaté Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Prahou a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy ohledně zřízení a provozu právní poradny. 
 • 14.9.2021 Zájemci o voličský průkaz odkudkoliv z ČR mohou nově žádat online přes Portál Pražana
  Portál Pražana nově nabízí možnost požádat si o voličský průkaz, a to nejen pro obyvatele Prahy, ale i pro jakýkoliv volební okrsek na území České republiky. Následně úřad průkaz zašle voliči, popřípadě si jej mohou jednotliví žadatelé vyzvednout osobně či přímo v den voleb na zastupitelském úřadu. Do konce roku je pak v plánu rozšířit Portál Pražana i o další služby, například řešení poplatku za psa s vybranými městskými částmi, objednávání a změny sběrných nádob bez nutnosti návštěv klientských míst. Další rozvoj portálu se má týkat řešení zón placeného stání.
 • 14.9.2021 V Praze začne už ve čtvrtek Evropský týden mobility
  Od čtvrtka 16. září v Praze opět začíná Evropský týden mobility - týden zaměřený na udržitelnou dopravu a všechny její souvislosti. Po celý týden budou mít Pražané možnost dozvědět se více o aktivních a šetrných způsobech dopravy a zapojit se do akcí, které se každoročně uskutečňují ve městech po celé Evropě. Hlavní město Praha, městské části a další partneři z řad městských a neziskových organizací uspořádali k této příležitosti řadu akcí a doprovodných aktivit.
 • 14.9.2021 Praha vyhlásila dotační program v oblasti rodinné politiky
  Rada hl. m. Prahy na včerejším jednání schválila vyhlášení tradičního dotačního programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2022, který je určený právnickým osobám poskytujícím služby pro rodinu na území hlavního města Prahy. Program je vyhlašován v souladu s cíli aktuálního materiálu Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy na období 2021–2022 a s prioritami, které jsou obsaženy v Programovém prohlášení RHMP.
 • 13.9.2021 Rada rozhodla o výběru zhotovitele P+R Nové Butovice
  Rada hl. m. Prahy dnes rozhodla o výběru dodavatele stavby P+R záchytného parkoviště Nové Butovice. Nejvhodnější nabídku k veřejné zakázce podal dodavatel „Společnost Parkovací dům Petržílkova“ (Metrostav DIZ s.r.o. + Trigema Building a.s s nabídkovou cenou 292 747 189 Kč bez DPH. Stavba začne v ideálním případě ještě letos v listopadu a potrvá zhruba rok a půl.
 • 11.9.2021 Mezinárodní jízda míru oživí slavný cyklistický závod
  Amatérští sportovci z Německa i Česka o víkendu vyrazí v rámci přeshraniční sportovně kulturní události z Chemnitzu do Prahy a zase zpět. Akce navazuje na známý Závod míru a je součástí dlouhodobého projektu saského města, které obdrželo prestižní titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2025. Účastníky první etapy přivítají dnes v 18.00 hodin na Mariánském náměstí zástupci hlavního města Prahy – primátor Zdeněk Hřib, radní Hana Třeštíková a radní Jan Chabr. Účastníky spolu s nimi přivítá také primátor Chemnitzu Sven Schulze.
 • 8.9.2021 Praha zajistí ve spolupráci s praktickými lékaři očkování imobilních osob v jejich domácím prostředí
  Speciální mobilní očkovací tým s celopražskou působností dnes poprvé vyrazil po městě za zájemci o vakcínu, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do očkovacího místa ani ordinace praktika. Vakcína bude těmto lidem podána přímo v jejich domovech. Za den navštíví tým až osm adres, kde může kromě osob s omezenou mobilitou současně naočkovat i jejich příbuzné. Další výjezd je naplánován na příští středu 15. září.
 • 8.9.2021 Pracovní skupina projednala zprávu o očkování v Praze
  Koordinační pracovní skupina k očkování zřízená radní pro oblast zdravotnictví Milenou Johnovou dnes projednala souhrnnou zprávu krajského koordinátora očkování a ředitele odboru zdravotnictví MHMP Martina Ježka. Zpráva se týkala dosavadního průběhu očkování v hlavním městě i jeho nebližšího výhledu.
 • 8.9.2021 Na Magistrátu hl. m. Prahy byl zahájen prorodinný audit
  Hlavní město se věnuje tématu sladění pracovního a rodinného života, proto zadalo zpracování nezávislého auditu, jehož cílem je prověřit stávající stav, a ještě případně doplnit či zlepšit prorodinná opatření, která v současnosti již na úřadu fungují. První fáze byla zahájena začátkem září a kompletní výsledky by měly být k dispozici v příštím roce.
 • 8.9.2021 Praha bojuje za spravedlivý výpočet výše poplatků za odpad. Vláda totiž trvá na skokovém zdražení lidem ze sídlišť
  Hlavní město Praha již od poloviny roku 2021 vede intenzivní jednání s vládou o metodice stanovení výše poplatků za odpad. To brání Praze i dalším samosprávám zachovat dosavadní způsob stanovení ceny, která zohledňuje faktické náklady na svoz jednotlivých druhů popelnic. Praha nesouhlasí s tímto výkladem, znamenal by pouze skokové zdražení svozu odpadu lidem z bytových domů a ze sídlišť.
Celkový počet: nejméně 180
Na stránce: