Vstup veřejnosti do budovy Nové radnice je s ohledem na epidemickou situaci a platná nařízení omezený. Omezení se dlouhodobě týkají i jednání zastupitelstva. Nadcházející zasedání se uskuteční opět v upraveném režimu, aby byla dodržena aktuální mimořádná opatření.

Stejně jako při minulém zasedání bude mít veřejnost možnost vstupu do jednacího sálu pouze na galerii. Při příchodu do budovy je nutná dezinfekce rukou a po celou dobu jednání není možné až na výjimky sejmout ochranu dýchacích cest. Pro zajištění dostatečných rozestupů bude omezena kapacita sezení na galerii tak, že bude možné využít pouze židle ob sedadlo. Kapacita se tak sníží maximálně na 25 lidí. Taktéž nebude veřejnosti umožněno při výstupech dotýkat se připraveného mikrofonu.

Vzhledem k vládnímu opatření, které se týká omezeného pohybu, není možná přítomnost veřejnosti na zasedání zastupitelstva déle než do 21:00 hodin.  Proto bude umožněno přítomným občanům požádat v rámci rozpravy o programu o přeřazení vybraných bodů, které budou chtít projednat za jejich přítomnosti. Občané mají možnost zaslat svůj požadavek na přeřazení vybraného bodu programu do čtvrtečních 8:30 hodin e-mailem na adresu interpelace@praha.eu.

Žádáme proto veřejnost, aby v zájmu co největší ochrany zdraví sledovala jednání online. Omezení se týká i médií. Rovněž média Praha žádá, aby využila online přenosu, neboť také nebudou mít přístup do jednacího sálu, ale pouze na galerii.

Program 21. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy je k dispozici  zde, přímý přenos ze zasedání bude možné sledovat od 8:30 hodin zde.