TOP 09 převzala zodpovědnost za vedení města ve chvíli, kdy Praha je až do roku 2028 svázána mimořádně nevýhodnou smlouvou se společností Veolie.

Současné vedení hl. města zdědilo výsledek šokující nezodpovědnosti – Praha už na přelomu prosince a ledna přestala dodržovat vlastní harmonogram prací na projektu, který měl zabránit tomu, aby se nemuselo od roku 2017, po uplynutí velkorysé výjimky z evropských limitů, platit vysoké pokuty EK za nedodržení podmínek kvality vyčištěné a do Vltavy vypouštěné vody. Zdržování a nerozhodnost minulých vedení města současnou Radu hl. m. Prahy už dnes staví do situace, kdy Praze může být každým dnem udělena pokuta ve výši až jednoho milionu korun denně. „Převzali jsme zodpovědnost ve chvíli, kdy už čističku musíme postavit, a to v co nejkratším termínu,“ konstatuje Pavel Richter.

Není jiné a lepší technologické řešení čističky. Všechny oponentní posudky se shodují v tom, že jediným řešením je jednat co nejrychleji a postavit stávající projekt. Podařilo se dokonce v krátké době vyjednat snížení ceny o čtyři sta milionů. Dalším jednáním se radní pokusí zkrátit dobu výstavby a odstranit nezaviněný skluz. Na jakoukoli prodlevu není čas.

Pavel Richter říká: „V této chvíli se můžeme buď snažit jednáním pokutu snížit a okamžitě začít stavět, nebo znovu změnit celý projekt, včetně územního plánu. Jsme za všech okolností vázáni zákonem o veřejných zakázkách. To v našem případě znamená vypsat nové výběrové řízení, nové řízení EIA – a další nejméně tři roky zdržení“, a dodává: „Na konci bude zcela určitě ještě vyšší pokuta Evropské komise za nedodržení termínu, ke kterému se Praha musela zavázat.“

V této chvíli grémium ODS dokonce hrozí trestním oznámením, pokud radní nepočkají do července, kdy společnost Veolia slíbila předložit jakési zázračné, nové řešení, které po jedenácti letech detailní znalosti pražských problémů najednou údajně připravuje. „Budeme jednat, ale říkáme rovnou – zázračná řešení neexistují,“ upozorňuje Richter. Pokud ovšem návrh společnosti Veolie nebude obsahovat právní záruky dodržení termínu výstavby a právní záruky dodržení navržené – a výrazně nižší cenové nabídky, nebudou mít jakákoliv jednání smysl. Zrušení na včerejší den dohodnuté schůzky ze strany společnosti Veolie velké naděje nedává.

Po tolika chybách předchozích vedení města máme na výběr už jenom z drsných a nepříjemných řešení. A každé bude Prahu, bohužel, bolet.