Doprava bude vedena obousměrně po jižní části komunikace (směr do centra), pro každý směr bude k dispozici jeden jízdní pruh. Zároveň dojde ke změnám zastávek autobusů Pražské integrované dopravy.

Po dobu výluky budou zrušeny pravidelné nástupní zastávky autobusových linek PID. Zřízeny budou následující náhradní nástupní zastávky:

  • pro linky 107, 116 a 147 v Šolínově ulici před křižovatkou s ulicí Zikovou,
  • pro linky 119, 218 a AE (zastávka směr Letiště) v Evropské ulici v tramvajové zastávce Dejvická,
  • pro linku 143 v ulici Jugoslávských partyzánů před kruhovým objezdem Vítězného náměstí ve směru od Podbaby,
  • pro linky 160, 161, 312, 316, 355 a 356 v Zikově ulici,
  • pro linku 180 v zastávce Kafkova ve Svatovítské ulici - linka nebude zajíždět na Dejvickou,
  • pro linky 340 a 350 v ulici Jugoslávských partyzánů za kruhovým objezdem    Vítězného náměstí ve směru do Podbaby.

Podrobné informace s vyznačenými trasami příchodu k jednotlivým zastávkám budou k dispozici cestujícím ve vestibulu stanice metra Dejvická.

Změny zveřejnil Dopravní podnik hl. m. Prahy na svých webových stránkách – www.dpp.cz.

Investorem akce je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem OHL ŽS, a.s., Brno.