V této etapě budou zachovány dva jízdní pruhy v každém směru, ale jejich směrové vedení bude upraveno podle postupu prací - jeden pruh ve směru z centra bude převeden do protisměru. 

Ulice Plynární v úseku Argentinská – Ortenovo náměstí bude uzavřena.

  • Objížďka ve směru k Ortenovu náměstí povede ulicemi: U Průhonu – Osadní.
  • Objížďka ve směru k Argentinské ulici povede po trase: U Uranie – Jankovcova – Dělnická – Osadní.

Světelné signalizační zařízení v křižovatce bude fungovat v upraveném režimu.

Žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení a dopravní situaci v okolí stavby, protože případná dopravní nehoda by znamenala zásadní komplikaci v celém navazujícím úseku severojižní magistrály.

Provoz tramvají v souvislosti s rekonstrukcí tramvajových kolejí je vyloučen v úseku Nádraží Holešovice – Dělnická. Náhradní dopravu zajišťují autobusy – podrobné informace pro cestující jsou k dispozici na webových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.: http://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/nadrazi-holesovice-delnicka-docasne-preruseni-provozu-tramvaji/.