Ve směru do centra v úseku ulic Klapkova – Na Stírce bude v termínu od 31. března do 22. května ulice Zenklova pro automobilovou dopravu zcela uzavřena. Objízdná trase povede po komunikacích Pod sídlištěm – Střelničná – Davídkova – náměstí Na Stráži – Zenklova.

Ve směru z centra v úseku ulic Na Stírce – Klapkova bude v termínu od 31. března do 1. června ulice Zenklova pro automobilovou dopravu zcela uzavřena. Objízdná trasa vede po komunikacích Na Stírce – Ke Stírce – Klapkova – Pod sídlištěm – Horňátecká.

V době výluky budou změněny trasy tramvajových linek č. 10, 24, 25 a 55 a bude zavedena náhradní autobusová doprava. V denním provozu to bude linka X-24, která pojede v trase Březiněveská – Kobylisy – Bulovka – Vosmíkových, v nočním provozu linka X-55 po trase Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Bulovka – Palmovka. Podrobné informace o změnách naleznou cestující na zastávkách dotčených linek městské hromadné dopravy a na webových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy www.dpp.cz.

Investorem této akce je Dopravní podnik hl. m. Prahy, po skončení prací bude v Zenklově ulici tišší provoz, rekonstruovaná trať umožní plynulejší jízdu tramvají a bude zde vybudována bezbariérová zastávka Okrouhlická.