V lednu tohoto roku se z informační linky 800 160 166 částečně stala linka „očkovací“, přes kterou se senioři mohli zaregistrovat k očkování. „V současnosti, kdy se registrace otevírají i lidem mladším šedesáti let, kteří už si lehce poradí s technologiemi a internetem, jsme se rozhodli registrace uzavřít,“ uvádí hlavní koordinátor linky Tran Hong Van. Linka bude nadále fungovat už jen pro podávání informací spojených s koronavirem.

„Chtěla bych moc poděkovat dobrovolníkům z organizace Život 90 za jejich práci a nasazení a stejně tak všem, kdo se na čtyřměsíčním fungování telefonické poradensko-registrační linky podíleli. Všichni tito zdánlivě neviditelní hrdinové všedních dní mají velkou zásluhu na tom, že v hlavním městě máme už naočkováno přes 82 tisíc Pražanů starších 75 let první dávkou vakcíny a že se tak pomalu daří krotit epidemickou situaci,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

Registrace měla na starosti organizace Život 90, přes níž se mezi operátory v rámci jejího fungování přihlásilo 33 dobrovolníků. Ti od ledna zaregistrovali téměř 6 000 volajících kvůli očkování. Celkově operátoři organizace Život 90 a pražského magistrátu zaznamenali přes 18 000 hovorů.