V současné době již máme k dispozici veškeré podklady a posudky, na základě kterých můžeme zodpovědně učinit rozhodnutí, zda v projektu Opencard nadále pokračovat.  Na základě závěrů analýzy od společnosti NEXIA AP mohu říct, že si neumím představit, že bychom rozvíjeli jakýkoli model spolupráce se společností E-Money Services. Naším hlavním cílem je odstranit závislost na jednom dodavateli služeb. Současný stav je pro Prahu nevýhodný a dlouhodobě neudržitelný. Uděláme vše proto, aby si Pražané jízdné kupovali tak, jak oni sami si budou přát, ať už to bude prostřednictvím platební karty, mobilním telefonem či papírovým kuponem,“ oznámila hned v úvodu primátorka Adriana Krnáčová.

Na primátorku Adrianu Krnáčovou navázal se svým příspěvkem zástupce společnosti NEXIA AP pan Valdemar Linek, jehož prezentace mj. zhodnotila naplnění deklarovaných cílů, které byly spojeny se zavedením Opencard, dále zhodnotila přínos veškerých vynaložených finančních prostředků, nastínila rizika současné situace a na závěr pan Linek přednesl doporučení, jak by Hl. m. Praha mělo k projektu Opencard přistoupit tak, aby bylo schopno efektivně a stabilně provozovat Opencard jako dopravní kartu (nosič časových kuponů).

Musím uvést, že projekt Opencard nemá žádné vize ani cíle, koncept městské karty je zastaralý a uživatelská hodnota s výjimkou funkce elektronické tramvajenky je nulová. Projekt nebyl nikdy strategicky řízen městem, nýbrž dodavatelem, vysoká závislost je příčinou vysokých nákladů a současného kritického stavu. Nikdy neexistovalo zadání, aby se město stalo reálným provozovatelem Opencard. Naše doporučení je takové, že by se Opencard měla transformovat výhradně na dopravní kartu komplexně provozovanou Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Realizace našich doporučení představuje reálný potenciál měsíční úspory provozních nákladů ve výši cca 5 až 5,5 milionů korun,“ uvedl v rámci svého příspěvku Valdemar Linek.

Předseda zastupitelského klubu Pirátů Jakub Michálek, který je zároveň členem pracovní skupiny pro Opencard, během své prezentace mj. zmínil otázku překračování počtu nakoupených licencí, které má za následek to, že E-Money services si v soudních sporech nyní nárokuje milionové částky za bezdůvodné obohacení.

Se svým příspěvkem na závěr vystoupil také předseda komise pro ICT Ondřej Felix, který nastínil vize principů budoucího řešení odbavení cestujících. „Základem je přestat zamykat klienty do jednoho vyvoleného modelu. Je nezbytné klientům otevřít svět a dát jim pružné možnosti dle výhodnosti. Jakýkoli budoucí koncept musí počítat s technologickým vývojem, technologie se kvůli konceptu dopravního odbavení nezastaví. Nesmíme však jít cestou zemětřesení, nýbrž postupnými navazujícími kroky,“ řekl na závěr svého vystoupení Ondřej Felix s tím, že první výběrová řízení na nové formy předplaceného jízdného by mohla být vypsána na podzim letošního roku.

Přílohy: