Brožura Soutěžit se vyplatí! je již několikátou publikací z dílny Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Tentokrát se dopodrobna za pomocí ilustrací Terezie Unzeitigové věnuje jednotlivým typům soutěžím, jako jsou soutěže architektonické, urbanistické či krajinářské. Brožura popisuje jejich průběh od prvotního impulzu až po zahájení stavebních prací a představuje architektonickou soutěž jako efektivní nástroj pro realizaci stavebních záměrů.

„Architektonické soutěže jsou v České republice stále velkou neznámou. Díky nim a jejich správnému průběhu však může vznikat lepší a kvalitnější architektura, což přispívá k nejen estetickému zkvalitňování měst,“ popisuje brožuru Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy.

IPR sám pořádal či se jako konzultant účastnil více než deseti soutěží. Patří mezi ně například projekt na rozvojovém území Smíchov City, nový pražský mobiliář či lávka spojující Holešovice a Karlín. „Publikace Soutěžit se vyplatí! je prvním vydaným návodem na to, jak dělat architektonické soutěže správně. Mnoho zadavatelů tápe, jak naformulovat jejich zadání či soutěžní podmínky. Ulehčí to práci nejenom organizátorům soutěží či stavebním úřadům, ale i samotným architektům. Těší mě, že jsme se na vydání brožury podíleli,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Publikace je určena všem zájemcům o architektonickou soutěž – politické reprezentaci, zástupcům měst, starostům, zastupitelům, radním, městským architektům, stavebním úřadům a dalším zadavatelům veřejných zakázek. A to především těm, kteří se architektonickými soutěžemi zabývají, organizují je nebo tento způsob zadávání veřejných zakázek poptávají či podporují.

Brožura Soutěžit se vyplatí! je zdarma ke stažení na http://www.iprpraha.cz/souteze či ji lze zakoupit v knihkupectví PageFive.

 

Autoři brožury:

Ondřej Dušek / texty a výtvarná koncepce
Terezie Unzeitigová / ilustrace
IPR Praha / sazba + produkce
Jana Jebavá, Kristýna Bartoš / jazyková korektura