„Vítězné náměstí se má stát reprezentativním místem Prahy, které bude dobře sloužit všem obyvatelům metropole. Od koncepční studie očekáváme nejen dopravní řešení, ale především posílení všech základních funkcí náměstí – pobytové, společenské či reprezentativní funkce. Počítáme například s pěší zónou směrem na hlavní osu kampusu vysokých škol, s oblíbenými vodními prvky, novými uměleckými díly a snížením hlukové zátěže v okolí,“ uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček.

Hlavním účelem koncepční studie je zpracování nejvhodnějšího řešení Vítězného náměstí tak, aby byl dopředu zajištěn konsenzus všech důležitých subjektů v území. Tento stupeň projektové dokumentace řeší velké množství detailů nad rámec běžně zpracovávané fáze projektové dokumentace studie.

Koncepční studie bude řešit například předběžné projednání koncepční studie s více než 60 subjekty a zapracování vyhodnocení připomínek; zpracování zadání pro Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  a návrh změny Územního plánu hl. m. Prahy Z 3167/12; zpracování světelně-technické studie; specifikaci světelné signalizace; návrh způsobu hospodaření s dešťovou vodou; zpracování části návrhu do podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí nebo součinnost při zpracování mikrosimulace.