Funkčně i finančně racionální návrh, který má tento záměr uvést v realitu, bude dokončen již v závěru roku. Veřejnosti se však nyní naskýtá příležitost posoudit, jakou tvář by areálu vetkli budoucí absolventi Stavební fakulty ČVUT. Dnes ve 12 hodin byla slavnostní vernisáží zpřístupněna ve druhém patře pražské radnice na Mariánském náměstí výstava modelů, vizualizací a urbanistických plánů studentů katedry architektury šestého ročníku (zimní semestr 2013/14).

O tom, co přesně bylo cílem jejich prací v podobě předdiplomních projektů hovoří profesor, přední český architekt a jeden z organizátorů výstavy Tomáš Šenberger: „Studenti měli za úkol kreativním způsobem ověřit potenciál nevšední lokality, která se v průběhu času stala vnitřní periferií města. Šlo o to, aby tvůrčím způsobem navrhli soudobý, komplexně vnímaný městský prostor, avšak bez předem daných administrativních omezení. A osobně jsem přesvědčen, že řada modelů návštěvníky jednoznačně zaujme. Přesvědčivě totiž vypovídají o tom, že městský potenciál Výstaviště i navazujících opuštěných nebo do této chvíle nevhodně využívaných ploch v oblasti severních Holešovic, je ve skutečnosti naprosto jedinečný.“

Za znovuoživením pražského Výstaviště stojí náměstek primátora a radní pro kulturu Václav Novotný. Právě jeho týmu se minulý rok podařilo završit úspěšná jednání o budoucnosti areálu, a vyvázat jej z dlouhodobé nájemní smlouvy se společností Incheba. Tento krok definitivně umožnil začít plánovat celkovou obnovu.

„Není vyloučeno, že v porovnání s oficiálním návrhem, který klade důraz na městskou zeleň a dostavbu vyhořelého křídla Průmyslového palác v původním secesním slohu, možná některé až futuristicky pojaté práce studentů vyvolají třeba kontroverzní reakce. To je ale v pořádku, protože mladým autorům bylo záměrně umožněno, aby se ve svých projektech libovolně realizovali, aniž by je svazovaly jakékoliv výběrové podmínky,“ komentuje Novotný rámec výstavy.

Jeho slova potvrzuje také další spoluorganizátor výstavy, architekt a pedagog Michal Šourek, který se v rámci svého oboru věnuje i tématu udržitelného rozvoje sídel:

„Vystavené projekty by si návštěvníci rozhodně neměli spojovat s budoucí tváří Výstaviště. Tímto směrem expozice koncipována není. Čistě teoreticky, však na základě třeba nějakého výrazného architektonického prvku či myšlenky, by však určitě mohla některým ze studentů umožnit do budoucna profesionální spolupráci na podobných projektech.“

Výstava studentských projektů bude na Nové radnici přístupná během celého února.