Jednání pražského zastupitelstva dne 10. září 2020 se uskuteční v omezeném režimu. Veřejnosti bude umožněn vstup do jednacího sálu do prostoru vyhrazenému pro publikum pouze hlavním vchodem z Mariánského náměstí. Příchozí budou muset mít zakrytá ústa a nos rouškou či jinou ochranou. S ohledem na upravený režim jednání nebude možné pohybovat se mimo tuto galerii. Bude zde k dispozici mikrofon, aby občané měli možnost vyjádření k projednávaným bodům.

Tato opatření se týkají také zástupců médií, kterým doporučujeme, stejně jako veřejnosti, aby sledovali jednání zastupitelstva online zde. Přístup pro ně bude umožněn pouze do prostoru galerie pro veřejnost.

V případě osobní přítomnosti v sále Zastupitelstva hl. m. Prahy je nezbytné dodržovat určité zásady - důsledně si chránit dýchací cesty rouškou, respirátorem nebo jiným odpovídajícím prostředkem a dbát na dodržení doporučených rozestupů alespoň 1,5 metru.

Omezení pro veřejnost se mohou týkat mimo jiné jednání výborů Zastupitelstva hl. m. Prahy, proto žádáme veřejnost, aby sledovala aktuální informace na www.praha.eu. Upozorňujeme, že i nadále platí pravidla o zachování hygienických opatření, tedy, že je nutné mít nasazené roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest. Všichni účastníci jednání budou také požádáni o vyplnění kontaktu, důvodem je usnadnit Hygienické stanici hl. m. Prahy případné trasování. Některá jednání mohou mít také například omezenou kapacitu z důvodu dodržování rozestupů. Děkujeme za pochopení a dodržování těchto opatření.