Katalog bude na základě demografických prognóz analyzovat také budoucí potřebu rozvoje hřbitovů v jednotlivých částech hlavního města, včetně ohledu na etnické a náboženské požadavky.

„Vytvořením manuálu pražských hřbitovů jsme deklarovali, že i často opomíjená oblast pohřebnictví a posledních věcí člověka si zaslouží pozornost města a smysluplnou vizi. Zmapováním dalších hřbitovů a doplněním demografických prognóz dostane město potřebný nástroj pro promyšlený rozvoj a patřičnou péči o městské hřbitovy,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

„Hřbitovy jsou de facto součástí občanské vybavenosti a poskytují obyvatelům města nezastupitelnou službu, která má duchovní, rodinný a kulturní rozměr. V souvislosti s rozvojem města živých je třeba zvažovat i dostupnost, kvalitu a kapacitu nekropolí. Jsem rád, že se město postavilo odpovědně k tématu, které nemá potenciál laciných politických bodů a facebookových lajků,“ komentuje katalog Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

„Katalog hřbitovů, který publikoval IPR v loňském roce, slouží jako manuál k rozvoji těchto míst, k jejichž péči nebyl nastaven jednotný standard. Hřbitovů je na území hlavního města 84 a bohužel často tvoří bariéru, nejsou prostupné a péče o ně se zásadně odlišuje. Nově se katalog rozšíří o další místa, a navíc se bude věnovat i potřebám jednotlivých lokalit, díky nimž se budou místa zlepšovat dle individuálních potřeb,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který doplnění katalogu zpracovává.