Kampaň má v první řadě zvýšit povědomí široké veřejnosti o náhradní rodinné péči představením konkrétních lidských příběhů spojených se zkušeností s pěstounskou péčí. V Praze je totiž, stejně jako v celé České republice, v současné době značný nedostatek zájemců o náhradní rodinnou péči. Děti, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a nemohou z různých důvodů vyrůstat ve své biologické rodině, přitom nutně potřebují zajistit náhradní rodinné prostředí na dobu nezbytně nutnou. „Nebudu měnit svět ani dělat velké věci, ale postarám se jako pěstounka na přechodnou dobu vždy o jedno dítě, které to zrovna potřebuje. To je můj kousek, který mohu udělat, a je na mně, jak bude ten kousek poctivý a laskavý,“ říká pěstounka na přechodnou dobu Sylva Lingová.

Druhým cílem kampaně je uvést na pravou míru mýty a předsudky, které ve společnosti panují. Například si mnoho lidí stále myslí, že pěstounem může být jen manželský pár, případně, že pěstounem se nemůže stát osoba žijící ve stejnopohlavním páru. „Říká se, že pěstoun nemusí být Superman, pro mě to ale superhrdinové jsou. Patří jim náš velký dík a respekt za to, že otevírají dětem nejen dveře svých domovů, ale hlavně svoje srdce a náruč. Dávají dětem naději a ukazují jim, že je pro ně na tomhle světě místo, kde se můžou cítit šťastné, chtěné a v bezpečí,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí Alexandra Udženija.

Zároveň s kampaní vznikl nový informační web na adrese https://pestouni.praha.eu/. Ten slouží jako prostor pro získání informací o pěstounské péči, sdílení aktuálního dění a zajímavostí od odborné veřejnosti. Pražané se s kampaní setkají v rádiu, prostředcích MHD, na reklamních plochách, v tištěném a on-line prostoru nebo například ve školách.

„V zemi, kde v posledních letech výrazně narostl počet dětí, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu, musíme mít funkční systém, který se o ně postará. V Praze vidíme, že i když současný právní systém v tomto smyslu není ideální, jde to. Problém je spíše na celostátní úrovni kvůli komplikovanému systému, kdy se nedaří ani zvyšovat finanční ohodnocení. První vlna pěstounů, kteří se na možnost zapojit se do pomoci ohroženým dětem těšili mnoho let, byla vyčerpána před několika lety. Poté mnozí přechodní pěstouni skončili, případně se stali pěstouny dlouhodobými nebo zvolili jinou formu péče o děti. Nacházet nové pěstouny za stávajícího systému je ale velice komplikované. Pomoci tomu musí nadstandardní přístup ke každému pěstounovi, který je u městských částí a pražského magistrátu opravdu příkladný,“ říká Zdeněk Soudný, ředitel organizace Dobrá rodina, která pěstounům zajišťuje doprovázení a další odborné služby.

Do kampaně se zapojili reální pěstouni a nese název „Láska se nedělí. Láska se násobí.“ Autorkou fotografií je Alžběta Jungrová, která byla opakovaně oceněna v soutěži Czech Press Photo. Vizuály nabídnou celkem sedm různých příběhů, konkrétně šesti pěstounů a jedné ženy, která byla vychována pěstounskou rodinou. Kampaň začne v říjnu 2023 a bude pokračovat putovní výstavou fotografií letos i v příštím roce. Prvním místem, kde bude umístěna, bude Mariánské náměstí v Praze, a to až do 31. října. Znovu zde pak bude umístěna od 30. 11. 2023 do začátku ledna 2024. V příštím roce bude k vidění například v Městské části Praha 2, v Praze 4 nebo v Praze 21.

„Jsme rádi, že kampaň na podporu  pěstounství v Praze myšlenkově podpoří i v řadě už druhá dokumentární série o pěstounské péči v České republice, Plné hnízdo. Točíme s kolegy příběhy pěstounských rodin ze všech krajů republiky včetně Prahy. Přestože životy dětí a pěstounských rodin s sebou nesou mnoho úskalí, ve výsledku ale také ukazují, že láska léčí a skutečně se násobí,“ uzavírá Ivana Pauerová Miloševičová, režisérka dokumentu o pěstounské péči s názvem Plné hnízdo.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která by měla umožnit dětem, o které se nemohou jejich biologičtí rodiče postarat, vyrůstat v rodině. Praha eviduje celkem 1 192 pěstounů, kteří mají svěřeno alespoň jedno dítě do pěstounské péče, poručenské péče s osobní péčí poručníka či se jedná o osoby, které jsou zařazeny do evidence osob, jež mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Dlouhodobých pěstounů je ale v Praze nedostatek, chybí jich desítky, a to zejména pěstounů připravených na přijetí sourozeneckých skupin, dětí minoritního etnika, se zdravotním znevýhodněním či dětí starších šesti let, většinou pak chlapců. Veškeré detaily jsou k dispozici na stránkách https://pestouni.praha.eu/.