Výběrové řízení bylo vyhlášeno 6. dubna tohoto roku a celkem bylo odevzdáno 53 nabídek. Komise se skládala ze zástupců odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zástupců správce náplavek, společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s., jako je kurátor pražských náplavek nebo koordinátor správy náplavek. Komise vybrala první čtyři vítěze. Pro kobky 1 a 2 bude vyhlášnové nové výběrové řízení, jelikož zde byl pouze jeden uchazeč, který se stejným konceptem získal jinou kobku.

Kobku číslo 5 na Rašínově nábřeží bude provozovat Tiskárna na vzduchu s.r.o., která zde vytvoří inovativní kavárnu s barem. Kobku číslo 12 na Hořejším nábřeží získala společnost ŠAFY production s.r.o., která zde vytvoří ateliér. Zbylé dvě kobky na Hořejším nábřeží budou provozovat fyzické osoby a vznikne zde další kavárna a ateliér s moderní řemeslnou dílnou.

„Hlavním kritériem pro hodnocení předložených návrhů je obsahová kvalita záměru a jeho soulad s celkovou koncepcí pražských náplavek. I proto přihlížíme k tomu, aby se od sebe jednotlivé kobky lišily a pro veřejnost zde vznikly rozdílné prostory, které budou sloužit co nejširší veřejnosti a vybral si zde úplně každý,“ řekl radní pro oblast majetku Jan Chabr.

V rámci letních prázdnin by měly být práce na těchto kobkách dokončeny. V  září by následně mělo dojít k předání kobek novým provozovatelům, kteří pak budou moci zahájit samotný provoz.

V souvislosti s revitalizací prostoru náplavek a kobek Rašínova a Hořejšího nábřeží je pro hlavní město důležitá nejen jejich kultivace, ale také nové nastavení programového využití. „Náplavky v metropoli patří mezi nejvýznamnější veřejné prostory a veřejné výběrové řízení na nájemce kobek má zajistit zajímavou, atraktivní a autentickou skladbu provozovatelů. To přispěje nejen ke kvalitě života, ale i posílení hodnot tohoto prostoru pro Pražany a návštěvníky hlavního města,“ doplnil radní Chabr.

Až na kobky 1 a 2 na Hořejším nábřeží jsou všechny kobky určené k pronajmutí využité. „Dnešní usnesení Rady hlavního města Prahy uzavírá období výběru provozovatelů kobek. Kromě vítězů výběrového řízení se do kobek vrátí dosavadní provozovatelé, tedy například Bajkazyl, Avoid Gallery nebo Galerie Nábřeží, zároveň se na Hořejší nábřeží dostane díky výpůjční smlouvě i pobočka městské knihovny zamýšlená jako komunitní kobka se zajímavým obsahem rozšiřujícím běžné služby knihovny,“ popsal kurátor pražských náplavek Jiří Sulženko z firmy Trade Centre Praha, a.s., která pražské náplavky spravuje.