Jedním z podnětů k organizaci konference byly závěry pasportizace podnikatelského prostředí, které se agentura CzechInvest věnuje od roku 2016. Každoročně mapuje na čtyři stovky obcí s pověřenou působností, kde se starostů, primátorů i hejtmanů ptá, co můžou investorům nabídnout a co jim naopak schází. Představitelům obcí pak CzechInvest pomáhá s lákáním vhodných investorů.

„Cílem je především otevřít diskusi nad aktuálním nastavením rozpočtového určení daní. Stávající systém je totiž nastavený tak, že obcím, které podporují rozvoj investic a podnikání, nepřináší tato jejich snaha žádné finanční benefity do jejich obecních rozpočtů a nejsou tedy k podpoře podnikatelského prostředí dostatečně motivovány,” říká generální ředitel agentury CzechInvest Patrik Reichl.

Konferenci podpoří hlavní město Praha

Nad konferencí přijal záštitu náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast financí a rozpočtů Pavel Vyhnánek, který bude rovněž jedním z hlavních řečníků konference Potenciál místní ekonomiky 2021. Ve svém příspěvku se zaměří na výsledky letošní studie s názvem „Chudé město pražské”, kterou vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Studie nahlíží pod pokličku pražských veřejných financí a přibližuje, jak funguje financování Prahy, a to v českém i mezinárodním kontextu. Jejím cílem bylo nejen přispět k lepšímu pochopení problematiky pražských financí, ale osvětlit toky veřejných financí do rozpočtů měst a obcí a poukázat na problematičnost současného rozpočtového určení daní.

„Dlouhodobě se snažím upozorňovat na neexistující vztah mezi daňovým výnosem v obcích a příjmem do jejich rozpočtů. Změna tohoto principu je velice potřebná, aby byly obce motivovány podporovat rozkvět podnikatelské činnosti na svém území – nejen služeb bezprostředně sloužících občanům jako je obchod s potravinami nebo opravna obuvi, ale i dalších podnikatelských aktivit,“ uvádí Pavel Vyhnánek.

Zastoupení všech klíčových stran

Mezi potvrzenými řečníky konference jsou jak zástupci státní správy a samosprávy, tak představitelé soukromé sféry. Díky tomu se bude možné na problematiku RUD podívat ze všech úhlů pohledu. Na konferenci mimo jiné vystoupí Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje, Martin Půta, místopředseda Asociace krajů České republiky, hejtman Libereckého kraje, Věslav Michalik, radní Středočeského kraje, náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací.

Panelové diskuse se dále zúčastní Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů Ministerstva financí a Radka Vladyková, Výkonná ředitelka Svazu města a obcí České republiky, která bude hovořit o dalších motivačních nástrojích na podporu lokální ekonomiky.

Konference, kterou bude moderovat Nikita Poljakov, šéfredaktor deníku E15, bude odpovídat například na otázky, zda je rozpočtové určení daní dostatečně efektivní, transparentní a spravedlivé a zda jsou municipality motivovány podporovat podnikání a soukromé investice na svém území. Na téma bude nahlíženo z perspektivy obcí a měst, krajů či státního rozpočtu, tak z pohledu rozvoje lokální ekonomiky a zvýšení životní úrovně v regionech.

Více informací o programu konference a kompletní seznam řečníků na stránkách agentury CzechInvest.