V letošním roce očekává Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu, propad v hospodaření Prahy přesahující 10 miliard korun. „Nejvíce budou v městské kase chybět příjmy hlavního města z rozpočtového určení daní, podle aktuálních prognóz v objemu převyšujícím šest miliard korun. Dalším výrazným mínusem je pokles příjmů z jízdného v Pražské integrované dopravě, který by mohl dosáhnout až jeden a půl miliardy korun,“ vysvětlil Pavel Vyhnánek.

Nejde ale jen o ztráty příjmů, dosud Praha vyčlenila finance na mimořádné výdaje spojené s Covidem-19 v celkové výši přesahující 1,6 miliardy korun. Jedná se o podporu postižených ekonomických sektorů, například prominutí poplatku za předzahrádky v rámci pandemie, mimořádné dotace na podporu cestovního ruchu či kultury nebo pořízení ochranných pomůcek, plicních ventilátorů a zajištění zdravotní péče.

„Přestože pražský rozpočet ztratil velkou část příjmů, chceme uchránit městské části před dopady pandemie. V letošním i příštím roce tedy nebudeme snižovat finance na jejich provoz. Nechceme se chovat jako vláda, která nechává ekonomicky krvácet města a obce,“ doplnil náměstek Vyhnánek.

Praha v příštím roce plánuje hospodařit s realistickým rozpočtem, který zohledňuje propad příjmů. Proto dojde ve většině oblastí v běžných výdajích ke škrtům, přičemž výjimkou jsou základní funkce města - systém Pražské integrované dopravy či svoz odpadů. Pro takovéto řešení se podařilo najít shodu napříč koaličními partnery. Škrty v běžných výdajích umožní městu udržet investiční tempo v objemu, který bezpodmínečně potřebuje pro svůj rozvoj. Koalice také jedná o formě podpory investic skrze úvěrové financování.

Při sestavování rozpočtu na rok 2021 bude město muset operovat se třemi neznámými. Tou první je ochlazení ekonomiky v důsledku koronavirové pandemie. Další neznámou je, jak se projeví výše zpětně uplatněné daňové ztráty, tzv. loss carryback, do městského rozpočtu. „Poslední neznámou je nepředvídatelné chování vlády ve vztahu k ekonomice obcí a krajů a strategii zadlužování státu. S tím úzce souvisí hrozba zrušení superhrubé mzdy. Pokud bude návrh schválen, Praha ztratí další více než čtyři miliardy korun,“ řekl náměstek Vyhnánek a dodal: „Zatímco stát pokrývá své výdaje rostoucím zadlužením, kraje a obce přichází o své základní zdroje financování, což může vést ke zdražování poplatků a služeb občanům a dalšímu omezování investic.“

 

Prezentaci naleznete zde.