„Byla by škoda, kdyby tradiční koupaliště přestalo sloužit veřejnosti. Praha má dostatek nevyužitých pozemků, které může se státem směnit, a věřím, že se dohodneme,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast správy majetku Jan Chabr.

„Směna pozemků se státem je ideálním řešením pro to, aby koupaliště Stírka zůstalo zachováno pro širokou veřejnost. Děkuji kolegovi Chabrovi za zařazení těchto pozemků do připravovaných pozemkových směn se státem,“ uvítal posun v případu radní pro majetek městské části Praha 8 Tomáš Slabihoudek.

Na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových by už měla ležet žádost o pozastavení přípravy veřejné soutěže. Původně chtěl stát nabídnout areál za vyvolávací cenu 31,4 milionu korun. V dalším kroku by se mělo koupaliště dostat na soupis majetku určeného k některé ze směn s hlavním městem za jiné pozemky.

Areál je zejména v letních měsících mezi obyvateli Prahy velmi populární. Pojme najednou až tisícovku návštěvníků.