Akční plán má za hlavní cíl zavádění inovativních metod ve školství v rámci „velké Prahy“ a podněcování žákovské a studentské aktivity, iniciativy a kreativity. Není to totiž žádný soubor elektronických dotazníků, který by jen obtěžoval ředitele. Naopak přináší praktické příležitosti a jeho výstupy jsou hmotné a velmi přesvědčivé.

„Mezi klíčové části akčního plánu patří tzv. polytechnická hnízda,“ vysvětluje radní Irena Ropková. „Hi-tech vybavené spádové dílny umožňují kterékoli pražské základní škole pravidelnou odbornou výuku dosažitelnou z jakékoli školy do 30 minut cesty. Díky jednotné podobě těchto dílen bude moci jít učitel se třídou do jakékoliv dílny a všude dostane stejný rozsah výuky. Žáci se zde seznámí s materiály, nářadím, stavebnicemi a také s vyučovanými obory dané střední školy. Zajímavostí projektu je také to, že vzdělávat se nebudou pouze děti, ale i doprovázející učitel. Získá zde zároveň s dětmi polytechnické dovednosti, které může následně využít třeba při výuce se stavebnicemi. K dispozici bude i školní vzdělávací plán, takže vysílající škola bude moci svým žákům tuto službu bez jakýchkoli starostí zajistit.“

Polytechnická hnízda pružně reagují na nové požadavky na trhu práce. A také na smutný fakt, že mnoho odborných dílen bylo na základních školách zrušeno a k dispozici už není ani dostatečný počet aprobovaných učitelů ani moderních učebnic a pracovních listů.

Jiným příkladem zastupitelstvem schválené strategie jsou podle radní Ropkové Centra interaktivní výuky (CIV). Vzdor automaticky předpokládané technologické vyspělosti metropole je na tom Praha, z hlediska financování interaktivních technologií na VOŠ a SOŠ, paradoxně hůře, než ostatní kraje. Praha totiž podle Ropkové doposud neměla přístup k evropským dotacím na vzdělávací pomůcky. A odborné školy v této situaci přednostně investovaly do prostor praktického vyučování, namísto učeben pro teoretickou výuku.

A nejde jen o učitele a učebnice. Dřívější místostarosta pro školství na Praze 7 Daniel Štěpán například upozorňuje na smutné zkušenosti starších pražských obvodů: „Nejenom, že se naše městské části musejí potýkat s údržbou nesrovnatelně vyššího počtu škol, než jinde v krajích, ale navíc jsou mnohé budovy, třeba u nás na Praze 7, letité a památkově chráněné. To klade další překážky úpravám a instalacím, které se prodlužují a prodražují.“

Cílem projektu CIV je proto vybavit vybrané školy moderními technologiemi pro výuku čtyř rizikových předmětů - matematiky, cizích jazyků, přírodních věd a podnikavosti (ekonomické gramotnosti) - a ověřovat možné zapojování těchto technologií do dalších předmětů. Současně zde budou vyškoleni lektoři, kteří budou zajišťovat další vzdělávání učitelů.

Polytechnická hnízda a centra interaktivní výuky spojuje v rámci KAP logicky i myšlenka jednotného portálu a „centrálního mozku“ - tzv. Mapy otevřených škol, která má umožnit rychlejší orientaci veřejnosti v nabídce standardního i nadstandardního vzdělávání, jejich prezentaci, řízení a hodnocení, propojování škol, učitelů a žáků navzájem, podněcování nových partnerství a vzájemné sdílení znalostí.

Celá vzdělávací inovační strategie pod hlavičkou Krajského akčního plánu, kam patří i celá řada dalších konceptů, například odborné vzdělávání pedagogů, spolupráce školy se zaměstnavateli, kariérové poradenství či inkluze, bude financována z projektu Operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podle Ireny Ropkové jsou na ni pro příští rok připraveny finance s možností čerpání až do 100 milionů korun. A první reálné výstupy – například zahájení provozu prvních otevřených dílen a polytechnických hnízd - se očekává už v září příštího roku.