Štáb dnes dále projednal informace o aktuální situaci od Hygienické stanice hl. m. Prahy, od složek integrovaného záchranného systému a informace z oblasti dopravy. Doporučil stavební úpravu ve stanici Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy Strašnice, kde bude umístěna dekontaminační linka, a souhlasil se zvýšenou pohotovostí jednotek pražských sborů dobrovolných hasičů.

Krizový štáb hl. m. Prahy žádá Ústřední krizový štáb, aby pražští pracovníci složek IZS, kteří posilují callcentrum pro trasování, byli přednostně využíváni pro trasování kontaktů v hl. m. Praze.


Příloha: Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy dne 23. 10. 2020