Na dnešním jednání se pražský krizový štáb zabýval připravovanými stacionárními odběrovými místy. Jejich zprovoznění závisí na zajištění ochranných prostředků a mimo jiné i na metodice fungování těchto míst, což město očekává od státu.

Nedostatek ochranných prostředků v Praze trvá, město od státu dostalo zlomek potřebného počtu, snaží se je zajišťovat samo.

Pokud jde o organizaci nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, v pondělí má být zahájen provoz první dětské skupiny.

Krizový štáb hl. m. Prahy apeluje na vládu, aby vyhrazená prodejní doba pro seniory byla rozšířena i na osoby s oslabenou imunitou.

Z jednání vyplynul také požadavek, aby primátorovi hl. m. Prahy byla umožněna účast na jednání Ústředního krizového štábu.

 

Příloha: Výstup z jednání Krizového štábu hl. m. Prahy 19. 3. 2020