„Cílem soutěže je připomenout problematiku prevence kriminality široké i odborné veřejnosti, ocenit úspěšné preventivní práce v oblasti prevence kriminality na komunitní úrovni a podpořit výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe. Soutěž si rovněž klade za cíl aktivizovat všechny městské části hl. m. Prahy ke spolupráci v oblasti prevence kriminality, což je i jeden z dílčích cílů stávající Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy,“ uvedl Libor Hadrava.

Na nominaci projektů mají účastníci soutěže z řad městských částí čas ještě do konce června. Vyhodnocení soutěže odbornou porotou proběhne v průběhu měsíců září a října 2017.

Do soutěže mohou být nominovány preventivní projekty, které byly realizovány v průběhu let 1997 – 2017 na území městských částí Praha 1 – 57, u kterých je již možné vyhodnotit jejich účinnost (dopady). Nominované projekty musí zahrnovat opatření zaměřená na snižování kriminality a její závažnosti, na eliminaci kriminálně rizikových jevů a zvyšování pocitu bezpečí občanů.

Významným mezníkem pro prevenci kriminality v hl. m. Praze je rok 1997, kdy se hlavní město Praha přihlásilo do „Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni“. Letošní rok je připomenutím procesu nastavení systému prevence kriminality, která je v současné době jednou z nezpochybnitelných aktivit hl. m. Prahy.