Množství ošetřených zvířat v záchranné stanici se zatím každý rok zvyšuje a počet přijatých živočichů ukazuje, že se čím dál více obyvatel Prahy zajímá o své okolí a v případě nálezu zraněného živočicha již ví, kam se obrátit o pomoc. Velký počet přijatých pacientů však odráží i nelehkou situaci volně žijících živočichů v metropoli, kde se dostávají do těsné blízkosti lidí a všech civilizačních nástrah, které s činností člověka souvisejí. V loňském roce byl celkový počet zásahů 4712 a letošní rok tuto hranici opět výrazně posouvá.

Evidenční číslo 5000 připadlo na zesláblé mládě ježka západního, které se vyhladovělé potulovalo během dne v Praze 6. Podle počtu přijatých ježků můžeme rok 2019 bez zaváhání označit „ježčím rokem“. K dnešnímu dni stanice přijala 651 ježků, což je nejvíce v historii záchranné stanice a je to o 94 více, než bylo přijatých ježků v roce 2016, který byl doposud na příjem ježků nejbohatší (tehdy jich bylo 557).

Ježci se do záchranné stanice dostávají nejčastěji jako osiřelá nesamostatná mláďata, velmi častá jsou i jejich různá zranění, jako například od střetu s autem, posekání od sekaček či pokousání psy. Vyskytují se i otravy chemií, která se používá na polích či zahradách.

Ježci patří k nejčastějším savčím pacientům záchranné stanice. Jejich vysoký počet mezi zvířecími pacienty ale patrně nesvědčí o tom, že by jich bylo hodně v přírodě, ale spíše o tom, že rádi žijí v blízkosti lidí a bohužel se tak často stávají nechtěnými oběťmi střetu s lidskou civilizací. Výzkumy z Anglie a několika dalších evropských států ukazují, že počet ježků klesá (v Anglii klesla populace ježků za posledních 20 let na polovinu) a že ježci mizí z volné krajiny a žijí především v blízkosti lidí. To je způsobeno změnou zemědělské krajiny, úbytkem rozmanitosti v ní a zánikem vhodných ježčích biotopů, jako jsou remízky, křoviny a roztroušená zeleň. Ježci proto hledají rozmanitost v zahradách a parcích a stále častěji žijí v blízkosti lidí.

„Na důležitost ježků v naší přírodě upozorňuje také projekt Lesů hl. m. Prahy - Kamarád ježek, jehož posláním je seznamovat děti pražských základních a mateřských škol se životem těchto hmyzožravců. Již pátým rokem zamíří několik ježků s nízkou hmotností na přezimování do škol, kde se o ně žáci s učiteli postarají. Během jara pak ježky vypustí zpět do volné přírody. Považuji tento ekovýchovný projekt za velmi důležitý, protože v dětech podporuje kladný vztah k přírodě i ohleduplnost ke svému okolí,” řekl Petr Hlubuček, náměstek primátora.

Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy provozují od roku 2012 Lesy hl. m. Prahy. Je zařazena do Národní sítě záchranných stanic ČR a počtem přijatých živočichů je nejvytíženější záchrannou stanicí v ČR. Stanice provozuje nonstop telefonní linku 773 772 771, na které lze nahlásit zraněného živočicha nebo konzultovat otázky týkající se volně žijících živočichů a péče o ně.