Příkladem takové úpravy je žádost vlastníků pozemků Nad Závistí na jihu Komořan na zvýšení koeficientu. Žádají tedy o to, aby v území místo rozvolněné nízkopodlažní výstavby mohla vzniknout zástavba hustější (koeficient C místo koeficientu A). Na pozemcích je dnes nepříliš udržovaná zeleň. Jiným diskutabilním případem je žádost o navýšení koeficientu u dostavby bloku Plzeňská v ulici Kováků (u Gymnázia Na Zatlance).

„Jsem ráda, že tiché navyšování objemu výstavby již není možné. Každou takovou úpravou územního plánu se nyní podrobně zabývá zastupitelstvo a do procesu mohou vstoupit i obyvatelé Prahy. Vyšší koeficient znamená větší zhodnocení pozemku, ale někdy i negativní vliv na okolí.” říká náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Přehledné shrnutí navrhovaných úprav:
U 0933 - Praha 6, Ruzyně – Výstavba polyfunkčního CTR Evropská
U 0954 - Praha 7, Holešovice – Výstavba polyfunkčního objektu – Holan Office Center
U 1172 - Praha 17, Řepy - Výstavba 15 rodinných domů ŽALANSKÉHO
U 1250 – Praha 12 – Obytná zástavba Komořany
U 1268 - Praha Ďáblice - Umístění zahradního domku
U 1270 - Praha Troja - Zrušení kódu míry využití území v záplavovém území
U 1280 - Praha Dolní Chabry, Dostavba dvou řadových rodinných domů
U 1284 - Praha Troja  - Výstavba rodinných domů
U 1289 - Praha 5, Smíchov - Dostavba městského bloku Plzeňská v ul. Kováků
U 1300 - Praha 5, Smíchov - Výstavba polyfunkčního domu
U 1306 - Praha 16, Radotín - Přístavba zimní zahrady

Oznámení o projednání návrhu zadání změn vln úprav 02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a podklady k jednotlivým úpravám najdete na: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/upravy_vlna_02/zadani/navrh_zadani.html

Vyhledávání v mapě nabízí nejlépe aplikace Výkresy UP.

Přehledné schéma procesu pořizování změn a úprav UP je zde.