Vznik sbírky iniciovala již v podvečer po požáru radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Hana Třeštíková, která včera vedla schůzku odborníků ohledně obnovy vyhořelého kostela. Zúčastnili se ředitelé Národního muzea a Národního památkového ústavu, náměstek ministra kultury i lidé z odboru kultury a z odboru majetku magistrátu.

„Dobrou zprávou je, že Národní muzeum má mnohem více informací o stavbě kostela, než jsme čekali. Při obnově velmi pomůže fotodokumentace, dokumentace rozebírání kostela a jeho opětovného sestavování i částečná dokumentace interiéru. Veřejná sbírka umožní nám všem, kterým na dřevěném kostele záleží, se na jeho obnově podílet, uvedla radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Hana Třeštíková.

Sbírka se bude konat na území České republiky ode dneška po dobu jednoho roku, tedy do 4. listopadu 2021. Finanční prostředky se budou shromažďovat na transparentním bankovním účtu s číslem 500089822/0800.

„Jsem rád, že magistrátní odbor hospodaření s majetkem zareagoval obratem. Zabezpečil místo požáru a nyní nás čekají kroky, abychom stavbu zabezpečili před vnějšími vlivy jako je déšť a mráz, aby nedošlo k dalším nevratných poškozením,“ uvedl radní hl. m. pro oblast správy majetku a majetkových podílů Prahy Jan Chabr.

Kostel byl ohněm prakticky zničen. Škoda se podle odhadů pohybuje v řádu několika milionů korun. Hlavní město bude škodu uplatňovat jako pojistnou událost. Movité věci jako vybavení kostela jsou v majetku pravoslavné církve, která by na ně měla mít vlastní pojištění.

Chrám sv. archanděla Michaela, nebo také karpatský kostelík sv. Michala, byl celodřevěný pravoslavný chrám z druhé poloviny 17. století, přenesený v roce 1929 z Podkarpatské Rusi do pražské zahrady Kinských pod Petřínem. Kostel byl postaven v takzvaném bojkovském stavebním slohu s prvky lidového baroka. Byl asi 14 metrů dlouhý a 8 metrů široký, věž sahala do výšky asi 17 metrů. Roubené části kostela pokrývala šindelová střecha. Jednalo se o dar Rusínů svému tehdejšímu hlavnímu městu, Praze, jako jejich typické lidové stavby. Náklady spojené s touto operací hradilo Národní muzeum za podpory Ministerstva školství ČR a osvěty Československé republiky. Chrám se stal součástí sbírek národopisného oddělení Národního muzea v Praze.

 

Fotografie požáru Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

3D model z nasnímaných fotografií  kostela sv.Michaela