Mezi priority hlavního města Prahy patří zajištění dostupné psychiatrické a psychoterapeutické péče pro jeho obyvatele. I proto má magistrát zájem, aby portfolio nabízené pomoci bylo co nejširší a uvědomuje si významnou roli tzv. linek důvěry. Kromě Centra sociálních služeb Praha, které zajišťuje psychologickou a intervenční pomoc pro Pražany a provozuje Pražskou linku důvěry s nonstop krizovou pomocí včetně online chatu, poskytuje krizovou intervenci a psychologickou podporu také RIAPS nebo Intervenční centrum.

Tímto ale pomoc hlavního města nekončí. Praha finančně podporuje i nemocnice, jejichž zřizovatelem je stát – například největší psychiatrickou nemocnici v republice v Bohnicích. „V rámci psychiatrické pomoci se jedná o jedno z nejdůležitějších míst v naší zemi, je proto velmi důležité, aby nabízená pomoc byla co největší – včetně provozu linky důvěry. Proto mě velmi mrzí, a nepovažuji to minimálně za šťastné, že by tato linka závěrem roku ukončila svůj provoz. O jejím fungování jsem osobně jednala s vedením nemocnice a zdůraznila jsem jim, že naše ochota finančně podporovat linku důvěry trvá a že pokud se jim podaří zajistit dostatek kvalifikovaného personálu, její provoz opět rádi podpoříme,“ uvádí náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí Alexandra Udženija.

V minulých dvou letech Praha linku důvěry PN Bohnice už podpořila částkou 3 262 400 korun. Stejně tak byli částkou převyšující 1 milion korun podpořeni také Peer terapeuti, kteří v tamní nemocnici působí a vlastní zkušenost s duševním onemocněním následně využívají ve prospěch dalších pacientů. Tato ochota finančně podporovat PN Bohnice ze strany města trvá i nadále. „Praha je v rámci svých možností připravena udělat maximum, nikdy ale nemůže v tomto směru suplovat roli státu. Myslím si ale, že vzhledem k nedávným tragickým událostem na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy i dalším krizím, kterými si Česká republika v posledních letech prošla, musíme nyní maximalizovat pomoc v rámci psychiatrické a psychoterapeutické péče pro naše občany. V současné chvíli není opravdu namístě podceňovat roli linek důvěry, právě naopak. Společným cílem musí být zabezpečit fungování této linky, na čemž se jako město budeme rádi podílet,“ dodává k tomu náměstkyně Alexandra Udženija.

V provozu tak dále zůstává Pražská linka důvěry pod Centrem sociální služeb hl. m. Prahy, která poskytuje volajícím nonstop telefonickou krizovou pomoc a základní poradenství (222 580 697). Vedle telefonické intervence je možné využít služeb internetového poradenství, a to formou e-mailu (linka.duvery@csspraha.cz) či chatu (chat-pomoc.cz).