„Prošli jsme klíčová místa a velmi konkrétně jsme se bavili o tom, jaké jsou požadavky a návrhy Prahy 1 a co by obnášela jejich realizace, jak z hlediska dopravního, tak ekonomického. Nechci, abychom zde pouze plácali prázdnou slámu, proto jsem přizval rovněž zástupce organizací, které budou předložené návrhy případně realizovat. Rád bych ocenil mimořádně konstruktivní spolupráci s vedením Prahy 1. Zástupci starosty Bureš i Hodek mají jasnou představu, jakým směrem chtějí svou městskou část rozvíjet. Jejich návrhy považuji za velmi racionální a přínosné a jsem připraven pomoci jejich realizaci,“ uvedl náměstek primátorky Dolínek.

Konkrétní, věcný a vstřícný přístup magistrátu ocenil rovněž místostarosta Prahy 1 Richard Bureš, podle nějž jde o pozitivní změnu oproti minulosti. „Dříve jsme se většinou dozvídali z médií, co se na občany Prahy 1 chystá. Nyní máme možnost přednést naše návrhy a požadavky a vidíme ochotu magistrátu skutečně dotáhnout věci do konce. Je logické, že v některých případech budeme muset najít kompromis, ale jsem přesvědčen, že výsledné řešení bude jednoznačně ku prospěchu Prahy 1 a jejích obyvatel,“ řekl Bureš.

Politici řešili varianty opatření, která budou souviset s otevřením Tunelového komplexu Blanka, ale rovněž celkový systém dopravy v centru. Shodli se na tom, že je třeba zde omezit tranzitní dopravu bez dopadu na možnost pohybu rezidentů, posílit obslužnost veřejnou dopravou i zlepšit systém parkování.

Mezi konkrétní návrhy, které padly, patří například zklidnění Karmelitské ulice, která by v budoucnu měla sloužit pouze rezidentům, dopravní obsluze a veřejné dopravě. Opravovat se bude také most Legií, kde dojde k rozšíření vozovky tak, aby se eliminovaly problémy u Národního divadla, kde se vedle sebe nevejdou automobily a tramvaje. Významné změny čekají Národní třídu, kde by měl být podle plánu zaveden obousměrný provoz až k Jungmannovu náměstí, kde by mohl vzniknout malý kruhový objezd. Praha 1 začne v příštích měsících testovat rovněž systém parkovacích míst s čidlem v Rytířské a Melantrichově ulici. Přijíždějící se tak dozvědí, zda jsou v lokalitě volná parkovací místa.

Nyní projdou všechny návrhy posuzovacím a připomínkovým řízením v příslušných organizacích a v případě shody bude zahájena projektová dokumentace. Při návrhu dopravních opatření se rozhodně nezapomene ani na úpravy veřejného prostoru. „Musí to být logicky nedílná součást všech investic. Seznámil jsem zástupce TSK s našimi představami a požádal, aby byly zpracovány projekty včetně vyčíslení nákladů. Nyní se samozřejmě povede i debata o tom, co lze financovat z rozpočtu Prahy 1 a kde by případně pomohl magistrát potažmo jeho příspěvkové organizace,“ vysvětlil zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek.

V rámci pracovní procházky se diskutovalo o opatřeních, která mohou být realizována již v následujících měsících, ale i o zásadnějších změnách, které přijdou v případě nalezení shody na řadu v příštích letech. Takovým případem je vize obnovení tramvajového spojení Vinohrad a Prahy 1. Nová trať by mohla vést kolem Státní opery a Hlavního nádraží.