Podle opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je „zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorech staveb, které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel“.

Toto opatření platí i v budovách Magistrátu hl. m. Prahy v úředních hodinách, a to jak pro zaměstnance, tak pro veřejnost. Mimo úřední hodiny jsou magistrátní budovy pro veřejnost uzavřeny.

Informace o povinnosti nosit roušky jsou umístěny u vchodů do budov, kde jsou také nainstalovány termokamery. Provoz úřadu je zajištěn za dodržování přísných hygienických podmínek, ve vchodech do budov jsou umístěny dezinfekční rohože, k dispozici je dezinfekce na ruce. Ve vnitřních prostorách jsou rovněž vyvěšeny informace o používání ochranných prostředků, včetně desatera preventivní ochrany a informací o snížené kapacitě výtahů. Mimo jiné jsou zakázány soukromé návštěvy zaměstnanců na pracovišti.

Přehled úředních hodin Magistrátu hl. m. Prahy je uveden na portálu praha.eu zde. Úřední agendy jsou svedeny na přepážky. Občanům doporučujeme, aby, pokud je to možné, řešili své záležitosti prostřednictvím telefonické, elektronické či písemné komunikace, a osobní návštěvy úřadu omezili na nejnutnější případy, popřípadě po předchozí domluvě.

Pro vyřizování záležitostí na pracovištích odboru dopravněsprávních činností (registr řidičů a registr vozidel) je vhodné maximálně využívat online rezervace termínu návštěvy.

Každý příchozí mimo přepážková pracoviště se musí hlásit na vrátnici, kde obsluha kontaktuje zaměstnance, za kterým host přichází. Příchozí se nesmí po budově pohybovat bez doprovodu tohoto zaměstnance. Ten je povinen přijít na vrátnici, doprovodit osobu na místo jednání a po ukončení jednání ji doprovodit zpět na vrátnici k východu.

Opatření budou mít vliv také na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskuteční příští týden. Veřejnosti bude umožněn vstup do jednacího sálu pouze do prostoru veřejnosti vždy vyhrazenému. Příchozí musí mít zakrytá ústa a nos rouškou či jinou ochranou. S ohledem na upravený režim jednání nebude možné pohybovat se mimo tuto galerii. Občané zde budou mít k dispozici mikrofon, aby dostali možnost vyjádření a nechodili k řečnickému pultu. Zastupitelé budou na svých místech odděleni plexiskly. Opatření se bude týkat i médií, doporučujeme proto sledovat jednání zastupitelstva v přímém přenosu na portálu praha.eu.