V úterý se mohou hlásit ve Škodově paláci zaměstnanci pražského magistrátu, příspěvkových organizací a také veřejnost do registru dárců kostní dřeně. Nábor se uskuteční v čase od 8:00 do 18:00 hodin v přízemí Škodova paláce  (prostor Podnikatelského a inovačního centra). Nebude se přitom jednat o žádný zdravotnický úkon. Registrace spočívá v tom, že bude proveden sběr vyplněných formulářů a krátký samotest ze slin (podobně jako na koronavirus), který není nijak nepříjemný. Vyplněné formuláře a vzorky následně společnost Alma mater odveze do laboratoře, která je vyhodnotí.

„Během pandemie se často zapomíná na to, že existují i další závažná onemocnění. Mezi ně nepochybně patří různé formy leukémie. Proto jsme se rozhodli, že podpoříme registr dárců kostní dřeně, kterých je zoufalý nedostatek. Zaměstnanci i veřejnost do 35 let se mohou do registru dárců zapojit už zítra v budově Škodově paláce, neinvazivním odběrem ze slin. Rozhodně má smysl  se nechat otestovat, nikdy nevíte, jestli nejste právě vy ten člověk, co může zachránit jiný lidský život,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.  

Se vstupem do registru se nicméně pojí některé podmínky. V první řadě je nutné být ve věkové skupině od 18 do 35 let, dále mít dobrý zdravotní stav, neužívat trvale žádné léky (nepočítá se antikoncepce a léky na sezonní alergie), vážit více než 50 kilogramů a být registrován u jakékoli české zdravotní pojišťovny. Na místě je pak nutné odevzdat formulář a prokázat se občanským průkazem a průkazkou pojišťovny. Detailní informace pak mohou lidé naleznout zde: https://registr.kostnidren.cz/zakladni-informace/.

„V životě není mnoho situací, kdy můžeme rozhodnout o osudu někoho dalšího a dárcovství kostní dřeně je jednou z nich. K samotnému darování nemusí nikdy dojít, ale už jen fakt, že jste součástí registru, znamená naději pro stovky lidí. Vaše rozhodnutí stát se dárcem krvetvorných buněk může zachránit lidský život a to je pocit k nezaplacení,“ popsala radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

Hlavní město se do této iniciativy zapojilo kvůli informaci o vážném nedostatku nových zdravých dárců kostní dřeně. V loňském roce byl zaznamenán velký propad dárců. Do Českého národního registru dárců dřeně loni nově vstoupilo pouze 5 275 dárců, jelikož koronavirová omezení zasáhla do chodu registru a znemožnila nábory zejména na společenských a sportovních akcích. Počet dětí a dospělých, kteří čekají na své zachránce, se ale stále zvyšuje.

„V loňském roce byl zaznamenán největší propad dárců za posledních deset let. Stalo se tak zejména v důsledku pandemie, protože se nemohly konat nábory do registru na společenských a sportovních akcích, na pracovištích i školách. Proto bych chtěl na zítřejší dobrovolný odběr slin pozvat všechny sportovce, zaměstnance, učitele i žáky, aby se znovu zapojili,“ dodává Vít Šimral radní h. m. Prahy pro oblast sportu, školství a podpory podnikání.   

Spolek Alma mater sdružuje ženy napříč ekonomickým, věkovým, zájmovým a politickým spektrem. Hlavní činností Alma mater je aktivní vyhledávání vhodných dárců kostní dřeně a celková osvěta v oblasti dárcovství kostní dřeně. V rámci svého projektu Šance na život organizuje nábory do registru dárců kostní dřeně pro veřejnost. Mimo to spolek pořádá nejrůznější společenské, kulturní a sportovní akce ve prospěch potřebných.