Podání, u nichž je to technicky možné, lze poslat výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu.

Elektronické objednávky konkrétního času a dne návštěvy na jednotlivá pracoviště se zadávají na stránkách www.praha.eu.

Aktuální informace o vývoji situace jsou průběžně zveřejňovány na stránkách www.praha.eu a na jednotlivých pracovištích odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hl. m. Prahy.