„Vzhledem k tomu, že nájemní vztah s dosavadním nájemcem končí na konci roku 2012, můžeme vyjít Praze 7 maximálně vstříc. V osobním dopise jsem pana starostu Marka Ječménka ubezpečil, že tuto variantu podporujeme. V rámci revitalizace, kterou magistrát plánuje v Holešovické tržnici již v příštím roce, by šlo o významný posun využití tohoto areálu co nejvíce ve prospěch občanů této městské části,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Původní areál vznikl, jako ústřední jatky města Prahy v letech 1894 - 1895. Pražská tržnice byla zřízena v roce 1982. Rozhodnutím Ministerstva kultury se převážná část objektů stala v roce 1993 kulturní památkou. Od roku 1994 měla areál v pronájmu akciová společnost Delta Climatizer, která v roce 2006 změnila název na Delta Center. Magistrát hlavního města Prahy vypověděl této společnosti nájemní smlouvu v prosinci loňského roku. Výpovědí smlouva končí ve stanovené 12 měsíční lhůtě a to v prosinci 2012. Hlavní město uplatňuje v této chvíli za společností Delta Center pohledávku ve výši 146 789 000 Kč.