Odbor stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy obdržel v březnu tohoto roku odvolání vlastníka bytu v Růžové ulici v Praze 1 proti rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 1, který v loňském roce provedl v dotyčném bytě kontrolní prohlídku. Na jejím základě vyzval majitele bytu, aby upustil od nepovoleného užívání bytu – tedy od poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytě kolaudovaném jako stavba pro bydlení.

Majitel se odvolal k magistrátnímu odboru stavebního řádu, který dal Stavebnímu úřadu Prahy 1 za pravdu a odvolání vlastníka zamítl s tím, že trvalé bydlení a krátkodobé ubytovací služby představují rozdílné způsoby užívání. Tento souhlasný postoj obou příslušných odborů představuje další krok, kterým se hlavní město přiblížilo ke zpřesnění pravidel nakládání s byty s tím, že není možné bez příslušných povolení a dodržování právních předpisů trvale přeměnit byty v hotely.

Od počátku volebního období se problematice systematicky věnuje radní Hana Kordová Marvanová, do jejíž gesce spadá i podpora bydlení. Kromě legislativních návrhů umožňujících Praze regulovat využívání bytů pro krátkodobé ubytovací služby, se radní zaměřila na posílení vymahatelnosti dodržování stávajících právních předpisů. Proto radní zadala zpracování expertního právního rozboru týkající se stavebního práva.

„Z tohoto právního rozboru vyplynulo, že pokud vlastníci bytů a bytových domů chtějí své objekty dlouhodobě využívat k podnikání v oblasti poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, musí splnit povinnosti podle stavebních a dalších právních předpisů, jaké splňují hotely či penziony, tzn. muselo by dojít k rekolaudaci těchto objektů. Aktuální rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 1 a odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy tento právní názor potvrzuje,“ uvádí radní Hana Kordová Marvanová.

Rozhodnutí Stavebního úřadu Prahy 1 a následné potvrzení jeho stanoviska odborem stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy je klíčové pro další vývoj, stejně jako srpnový rozsudek Městského soudu v Praze ve sporu osoby poskytující krátkodobé ubytovací služby s finančním úřadem. Spor se týkal posouzení, zda lze takové příjmy považovat za příjmy plynoucí z nájmu nebo ze samostatné činnosti. Soud dal za pravdu (v souladu s obdobnými spory v zahraničí a s nálezem Ústavního soudu) finančnímu úřadu, tedy že přenechání nemovité věci k užívání prostřednictvím nabídky na platformě Airbnb je třeba klasifikovat jako ubytování, nikoli jako nájem, se všemi z toho plynoucími důsledky.

Starosta Prahy 1 Petr Hejma ocenil, že k takto zásadnímu rozhodnutí došlo na území městské části, která je fenoménem krátkodobého ubytování nejvíce postižena. „Ačkoli cesta k tomuto rozhodnutí nebyla jednoduchá ani krátká, jsem rád, že stanovisko Stavebního úřadu Prahy 1 potvrdil i odbor stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, který odvolání vlastníka ze společnosti Sterch, s.r.o., zamítl. Nejde o to někomu v podnikání bránit, ale je třeba dohlížet na dodržování pravidel, která musí platit pro všechny stejně,“ doplňuje Petr Hejma.