„Při každé své účasti na Dnech Země mě potěší počet dětí i dospělých, kteří se akce účastní. Nejde však jen o prostou účast, ale i o aktivní zájem o prezentovanou tematiku. Je zajímavé sledovat, jak rozdílné znalosti mají o životním prostředí a jeho ochraně pražské děti. Zatímco některé jsou informovány, jako by vyrůstaly v lese, mnohé ani netuší, proč se třídí odpad. Naším cílem je všem srozumitelnou a názornou formou vysvětlit smysl a potřebnost ochrany životního prostředí,“ uvedl radní Radek Lohynský (ODS), do jehož kompetencí oblast životního prostředí spadá.

V jednotlivých městských částech bude v určený den od cca 10:00 hod. do 18:00 hodin v provozu informační stánek, na kterém budou probíhat všestranné aktivity z oblasti ochrany životního prostředí. Nosným tématem bude problematika třídění a recyklace odpadů a v letošním roce také tématika související s vodou v rámci vyhlášení Mezinárodního roku vodní spolupráce. K tématice odpadů, zeleně, vody, využívání energie aj. budou připraveny informační materiály. Občané budou mít možnost prohlédnout si ukázky sběrných nádob a příslušné svozové techniky. K dispozici budou mít barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů, kontaktů na svozové společnosti apod. nebo budou moci shlédnout velkoformátovou mapu s vyznačenými chráněnými územími v Praze. Na každém stánku bude připraven bohatý program pro děti a dospělé. Ekocentrum Koniklec připraví tematicky zaměřené hry, soutěže a výukové programy realizované kvalifikovanými lektory. Řada městských částí se kampani připojuje také svým vlastním programem.

V rámci spolupráce se k akci připojily následující společnosti - Pražské služby, a.s., AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s., EKO-KOM a.s. a kolektivní systémy (Asekol s.r.o., Elektrowin a.s, Ekolamp, s.r.o.  a Ecobat, s.r.o.), které budou mít pro veřejnost připravenou celou řadu zajímavostí, informačních materiálů a soutěží pro děti.