V rámci epidemie Covid-19 a přijetí následných mimořádných opatření je v hlavním městě ohroženo velké množství pracovních míst a ekonomické fungování především drobných, malých a středních podnikatelů a dalších poskytovatelů služeb.

„Chci s Pražany mluvit otevřeně. Musíme pochopit rozměr problému, připravit se na něj a počítat, že nám zasáhne do životů. Jedině pak to doopravdy společně zvládneme. A nejde jen o Pražany. Hlavní město má sice dvanáct procent obyvatel České republiky, ale tvoří dvacet šest procent hrubého domácího produktu celého státu. Daně vybrané na území hlavního města stát přerozděluje rozpočtovým určením daní. Značná část přitom putuje do regionů. Když se zastaví ekonomika Prahy, nebudou mít peníze ani další města a obce,“ vysvětlil náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek.

„Čísla vycházející z analýzy jsou alarmující. Škody se ukazují větší, než jsme čekali. Pomoc vlády je cynická, nedostatečná a určena pouze pro vyvolené - jako například Covid pro Prahu. Podpora ze strany Prahy může být pouze doplňková, proto neustále přesvědčujeme vládu, aby pomohla malým a středním podnikatelům a připravila solidní plán jako v Německu nebo Rakousku,“ komentoval analýzu předseda zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

Ještě vyšší podíl než na českém HDP má Praha na produkci českých malých a středních podniků. Ty vytvářejí 40 procent produkce tohoto ekonomického segmentu celé země. Zaměstnávají zároveň 330 tisíc lidí. Minimální odhadovaný propad 600 miliard korun (více než pětina produkce) znamená ztrátu desítek tisíc pracovních míst.

Tak velké předpokládané ztráty vyplývají z toho, že Praha má specifickou strukturu malých a středních podniků. Velká část z nich operuje ve službách, obzvláště pak v cestovním ruchu, pohostinství nebo kultuře. Zde klesly příjmy v podstatě na nulu. Praha nyní připravuje podporu vybraných odvětví, na dnešním jednání se expertní skupina složená ze zástupců všech zastupitelských klubů shodla na podpoře cestovního ruchu v celkové výši 100 milionů korun a podpoře kulturních aktérů ve výši 120 milionů korun. Návrhy nyní projednají radní.

Podle společnosti PWC je však nutné, aby pomoc pražským podnikatelům urychlil stát. Programy Covid I a II pro ně byly nedostupné, program Covid Praha pak muselo nabídnout město z vlastních omezených prostředků. Analýza jasně ukazuje rozsah problému. Jde o šest set miliard až tři čtvrtě bilionu korun jen u malých a středních podniků. Město s ročním rozpočtem v desítkách miliard korun toto není schopno vyřešit. Částečně pomoci by měl program Covid III, který vláda chystá.

„Co do výše uvolněných prostředků se podpora vlády více zaměřuje na velké podniky, ale pro Prahu je primární podpora firem menších, které do města přinášejí inovativní know-how. Z našeho operačního programu jsme obětovali šest set milionů, jež měly původně jít právě na podporu inovací. Doufám, že na nás vláda nezapomene při plánování finančních alokací nových programů evropských fondů a pražští podnikatelé budou mít stejnou možnost si na tyto peníze sáhnout, jako podnikatelé v jiných krajích České republiky,“ připomněl radní pro podnikání a inovace Vít Šimral.

„Praha je motorem ekonomiky celého státu. Na pražských podnikatelích jsou mnohdy závislí podnikatelé ve zbytku republiky. Proto je jim potřeba věnovat speciální pozornost a podporu. Jsme rádi, že jsme našli shodu napříč politickým spektrem, že budeme spolupracovat se zástupci podnikatelů, ať již jsou zastupováni Hospodářskou komorou, nebo dalšími asociacemi a svazy. Expertíza a znalost podnikatelského prostředí, kterou přináší, je pro úspěch přijímané podpory klíčová,“ řekl zastupitel Zdeněk Zajíček.

„Vláda už avizovala spuštění programu Covid III, který umožní čerpat státem zaručené úvěry u bank v objemu pět set miliard korun. Myslím, že u toho ale nemůžeme skončit. Pomoc musí být mnohem masivnější. Jak od vlády, tak od vedení Prahy. Od městské rady taky očekávám, že připraví jasný plán, jak pražské podnikatele podpořit, pokud bude zájem, rádi se na něm budeme podílet,“ uzavřel zastupitel Radomír Nepil.

Přílohy: Manažerské shrnutí analýzy