Pásku při slavnostním otevření nově zmodernizované kotelny Masarykovy střední školy chemické přestřihl ve středu 4. října primátor hlavní města Prahy Bohuslav Svoboda společně s ředitelem Masarykovy střední školy chemické a zároveň předsedou Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiřím Zajíčkem.

„Úspěšně tak reagujeme na dlouhodobou strategii teplárenství hlavního města s cílem postupné konsolidace teplárenského majetku. Modernizací předmětných teplárenských zařízení nejen ve školských objektech našeho města výrazně podpoříme efektivní správu takto složitých zařízení a zároveň šetříme personální a ekonomické nároky ze strany našich příspěvkových organizací,“ sdělil primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Stávající kotelna byla již zastaralá a značně neúsporná, proto se škola rozhodla svou kotelnu modernizovat. Výrobu tepla bude zajišťovat zcela nová technologie plynových kondenzačních kotlů. V kotelně je současně umístěno tepelné čerpadlo, které využívá zbytkové teplo v kotelně k předehřevu užitkové vody. Tím dochází v rámci výroby tepla ke snížení potřeby na ohřev vody a rovněž ke snížení spotřeby zemního plynu. Výroba tepla bude řízena dálkovým procesem v režimu 24/7.

Finanční prostředky ve výši přibližně 4 miliony korun nevynaložila škola, nýbrž městská společnost Teplo pro Prahu. Jedná se tak o první příklad unikátní spolupráce městských subjektů.

Teplo pro Prahu, a.s. je společnost, která je součástí skupiny společnosti Pražská plynárenská a.s., jenž je ve výlučném vlastnictví Prahy. Teplo pro Prahu, a.s. má připraveno komplexní řešení pro optimalizaci energetických zdrojů v rámci teplárenského majetku hlavního města Prahy v horizontu příštích 3 až 5 let.

Do rekonstrukcí budov škol a modernizace jejich vybavení investovalo hlavní město v tomto roce téměř 400 milionů korun. Jednalo se o například o akce typu vybavení školních kuchyní a výdejen školního stravování, výměny oken, modernizace IT vybavení, vybavení odborných učeben, rekonstrukce topných systémů, výměny osvětlovacích těles, rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce elektroinstalace, rekonstrukce odborných učeben a laboratoří, vybudování venkovní učebny, zateplení fasády, rekonstrukce kotelny, rekonstrukce výměníkové stanice, výměna stoupaček a další.