/zpráva z 52. jednání Rady hl. m. Prahy 20. prosince 2013/

Na veřejném osvětlení v roce 2014 může Praha díky tomu ušetřit v následujícím roce oproti roku 2013 částku až 140 milionů korun, přičemž faktické snížení ceny je zhruba 90 mil. Kč. Na energiích se bude šetřit částka 35 mil. korun, za správu a reklamu město ušetří 55 mil. korun.

Úspora se skládá z následujících položek:

  • úspora na energiích činí 35 milionů korun (v roce 2013 činily náklady na energii 137 mil. Kč a v roce 2014 se tato částka bude pohybovat okolo 102 mil. Kč díky realizované aukci na dodavatele el. energie a plynu)
  • na správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení je to úspora až 58 milionů korun (v roce 2013 činily náklady na správu 198 mil. Kč a v roce 2014 se tato částka bude pohybovat okolo 140 mil. Kč)
  • příjmy z reklamy, které bude nově inkasovat hlavní město Praha, mohou za rok dosáhnout výše 40 až 50 milionů korun.

„Za rok 2013 město zaplatilo za téměř stejný rozsah služeb zhruba 394 milionů korun. V této částce byla dodavatelem totiž částečně začleněna i část výdajů ze zhruba 800 milionů korun, které společnost ELTODO na začátku smlouvy v roce 1998, kdy se uzavíral kontrakt na 15 let do roku 2013, do pražského veřejného osvětlení investovala. Nová cena tedy již neobsahuje amortizaci těchto počátečních investic do veřejného osvětlení, která byla cca 53 mil. Kč na rok. Cena, i když zachovává stejnou kvalitu služeb jako v roce 2013, přesto výrazně klesla nejen o tuto částku rozpočítaných investic, které vynaložilo ELTODO při zahájení spolupráce s městem v roce 1998, ale i o dalších 90 mil. korun. A to jsou již čisté výnosy pro Prahu. Zprávy o tom, že by se Praha mohla v roce 2014 ocitnout bez veřejného osvětlení a že nyní uzavíráme nevýhodný kontrakt, jsou zcela nepravdivé,“ uvedl radní Jan Vašíček.

Veřejnou zakázku na zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení zahájila Praha 4. června 2013. Zadávací řízení však nebude do 31. prosince letošního roku dokončeno, neboť dva uchazeči podali námitky proti svému vyloučení ze soutěže. Jejich námitky byly zamítnuty a nyní mají vyloučení uchazeči možnost se odvolat k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

„Jeden z uchazečů byl vyloučen, neboť nabízel cenu 58 milionů korun. Dle znaleckého posudku ale není možné za tuto cenu, která dosahuje zhruba 50 % průměru ostatních cenových nabídek, zakázku řádně plnit. Uchazeč dle rozhodnutí hodnotící komise nedoložil odůvodnění takto mimořádně nízké ceny oproti ostatním uchazečům a hodnotící komise jej navrhla vyloučit. Rada hl. města Prahy pak v souladu s § 77, odst. 6, zákona o veřejných zakázkách musela uchazeče vyloučit ze soutěže,“ dodal radní Vašíček.