/zpráva ze 40. jednání Rady hl. m. Prahy 21. listopadu 2017/

Praha naplní svůj dlouhodobý cíl ovládnutí strategického podniku Pražské služby a.s., včetně spalovny ZEVO Malešice. Získáním rozhodujícího podílu od společnosti AVE CZ se podaří naplnit platná usnesení Zastupitelstva z let 2012 – 2014 a především tak získat absolutní kontrolu nad společností, která v Praze čistí ulice nebo sváží odpad. 

„Ovládnutí Pražských služeb je pro nás důležité především kvůli možnosti vypisovat zakázky v takzvaném režimu in-house. To znamená, že za svoz odpadu a úklid bude město moci platit jedné z vlastních firmem a de facto tak ušetříme částky v řádech miliard korun,“ říká radní pro oblast správu majetku a majetkové podíly Karel Grabein Procházka.

Město získá rozhodující podíl (19,32 %) výměnou za podíl ve společnosti Pražská teplárenská holding a.s., prostřednictvím které ovládá svůj minoritní podíl v Pražské teplárenské a.s. Ten totiž městu neumožňoval nijak zásadně ovlivňovat dění v této firmě, jelikož se nejednalo o takzvanou blokační minoritu. Pražští radní navíc rozhodovali s vědomím toho, že teplo je regulovanou komoditou, tudíž transakce neumožní skokový nárůst cen.

Praha kromě vlastnického podílu získá více než 1,5 miliardy korun. Rozdíl majetkových podílů v obou společnostech byl stanoven na základě znaleckých posudků, které zohledňovaly i majetkovou strukturu nebo potenciální synergie.

„Pro nás je důležité, že si tím definitivně pojistíme i malešickou spalovnu, protože v minulosti reálně hrozilo, že o ni město přijde. Zároveň je to pro nás důležitý krok na cestě k vytvoření městského holdingu, protože Pražské služby se stanou jeho základní součástí,“ říká Karel Grabein Procházka.

Přestože Praha přijde o podíl v Pražské teplárenské, nepřijde o vliv ve společnosti úplně. Součástí dohody je totiž i podmínka, že městu zůstanou zástupci v dozorčí radě.