/zpráva z 35. jednání Rady hl. m. Prahy 13. října 2015/

Navrženo je rozdělení dotace městským částem hl. m. Prahy v celkové výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, tedy ve výši 276 056,0 tis. Kč. Z této částky 25 %, tj. 69 014,0 tis. Kč, je určeno formou účelové neinvestiční dotace výhradně na podporu nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. Dalších 25 % z této částky, tj. 69 014,0 tis Kč, bude poskytnuto formou účelové neinvestiční účelové dotace určené obecně na sport a zbývajících 50 %, tj. 138 028,0 tis. Kč, je určeno formou účelové neinvestiční dotace na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.

Procento, kterým se jednotlivé městské části hl. m. Prahy podílejí na části odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení, se stanoví odlišně pro období od 1. ledna do 30. června 2015 a od 1. července do 30. září. 2015.

„Důvodem nového postupu rozdělení odvodů z loterií je potřeba přerozdělení části obdržených prostředků těm městským částem hlavního města Prahy, které vyhlásily nulovou toleranci hazardu, případně se na jejich území nevyskytují žádná místa, kde lze provozovat loterie,“uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

Za období od 1. 1. do 30. 6. 2015 se procento stanoví způsobem uplatňovaným v dřívějších letech, tedy v závislosti na poměru počtu povolených přístrojů a zařízení umístěných na území dané městské části hl. m. Prahy.

Za období od 1. 7. do 30. 9. 2015 (a do budoucna) se procento stanoví nově v závislosti na poměru počtu obyvatel jednotlivých městských částí hl. m. Prahy k celkovému počtu obyvatel hl. m. Prahy.