/zpráva z 36. jednání Rady hl. m. Prahy 3. září 2013/

„Předmětem této veřejné zakázky je stavba protihlukové stěny u Jižní spojky mezi ulicemi Spořilovská a Záběhlická v Praze 4 a 10.  Délka protihlukové stěny je 440 metrů a je provedena z akustických panelů o výšce 6 metrů. Celková cena výstavby činí přes 18 milionů korun. Stavba bude financována z rozpočtu hlavního města Prahy a ze státní dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Je to jeden z našich prvních kroků, jak pomoci obyvatelům Spořilova,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Nouza

Komise převzala od pověřeného zástupce zadavatele celkem 9 nabídek, které byly přijaty do dalšího posuzování a hodnocení. Všechny byly podrobně kontrolovány a analyzovány z hlediska obsahové správnosti a doložení veškerých náležitostí vyžadovaných zákonem a zadavatelem ve vyhlášených podmínkách soutěže. Realizace protihlukového opatření vychází z programu Programového prohlášení Rady HMP a z Akčního plánu snižování hluku.