„Jedná se o poměrně náročnou komplexní majetkovou operaci, kde postupně mnoha úkony scelujeme vlastnictví pozemků do rukou Prahy tak, aby zde co nejdříve vznikl celoměstsky významný volnočasový areál sloužící Pražanům,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Hlavní město Praha usiluje o získání a scelení všech pozemků v přírodní památce Vidoule – Stolová hora, protože zde plánuje vybudování sportovně rekreačního areálu, který bude mimo jiné zahrnovat naučné stezky, běžecký a bruslařský okruh, louku pro pouštění draků, klidovou zónu a přírodní sportoviště.  V minulosti se o lokalitu zajímali také developeři, kteří ji chtěli využít k bytové výstavbě.