Na základě pečlivého studia zejména pražské umělecké scény i s ohledem na své nedávné výstavní projekty se vedení a kurátorům GHMP daří obohacovat sbírky jak o díla zcela současná, tak i zaplňovat bílá místa v umění zejména druhé poloviny 20. století. Právě z těchto děl je nyní tvořena výstava NO ART TODAY?, její součástí bude i doprovodný a edukační program. Díla budou pro širokou veřejnost vystavena od 6. října 2021 do 30. ledna 2022. Další informace jsou k dispozici na webu https://www.ghmp.cz/.

„Hlavní město poslalo v loňském covidovém roce ze svého rozpočtu na podporu současných umělců navíc deset milionů korun. Část těchto finančních prostředků nasměrovala Galerie hlavního města Prahy do umění ve veřejném prostoru, větší část využila k pořízení děl, která byla v minulosti mimo její finanční možnosti. Těším se na kurátorský výběr nově pořízených děl mladé generace i zavedených umělců a srdečně všechny zvu k návštěvě dosud nevystavených přírůstků,“ uvádí Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch.

Charakter vybraných děl umožnil strukturovat jejich expozici do několika tematických celků. Větší část prezentace nové sbírky se bude odehrávat již od 6. října ve výstavních sálech Městské knihovny v Praze, kde bude představeno široké spektrum tendencí umění od 60. let 20. století po současnost. Napříč všemi médii a jednotlivými podsbírkami se budou odvíjet témata abstraktních tvarových i textových variací v dílech Františka Kyncla, Jana Hampla, Milana Kozelky, Jana Šerýcha, Mileny Dopitové, Jitky Svobodové, Lenky Vítkové a dalších. Této sekci dominují monumentální sochařské realizace Jiřího Příhody a Magdaleny Jetelové.

„Velkorysá instalace v Městské knihovně příliš nepřipomíná výstavu akvizic – je spíše pokročilou sondou do současné výtvarné scény. V menších celcích naznačuje důležitá témata, která jsou vystavujícími autory a autorkami řešena, ty doplňuje několik kultovních děl českého umění 20. století. Za zmínku stojí i invenční architektonické řešení, které jednotlivé autorské individuality propojuje do integrálního celku,“ popisuje šéfkurátorka GHMP Helena Musilová.

Cesta k dalším tématům vede skrz náročnou sérii audiovizuálních instalací, jejichž autory jsou například Jiří Černický, Ján Mančuška, Mark Ther, Adéla Babanová, Martin Kohout nebo Roman Štětina. Zde jsou zastoupena také některá díla, která byla realizována a prezentována v rámci výstavního programu GHMP pro mladé umělce s názvem Start Up, jako například videa Jiřího Žáka, Richarda Janečka, skupiny APART nebo instalace Marie Tučkové. Specifické místo má ve výběru děl z oblasti nových médií rozsáhlý, mezinárodně oceňovaný cyklus videí Anny Daučíkové.

Další část expozice je prostřednictvím figurativního zobrazení všeobecně orientována více společensky, zejména na témata sociálních aspektů, tělesnosti a genderu. Díla Tomáše Císařovského, Patricie Fexové a Tomáše Smetany ilustrují společenské dění především na pražské umělecké scéně. Formou velkoformátové malby nebo sochařskou instalací se k pozici jedince v kontextu své doby vyjadřuje například Igor Korpaczewski, Jiří Petrbok, Josef Bolf, Margita Titlová-Ylovsky, Jan Merta a Josef Žáček nebo sochaři Dominik Lang a Anna Hulačová. Experimentální tendenci obracející se mimo jiné ke kořenům pohyblivého obrazu představují díla Tomáše Svobody, Daniela Pitína nebo Lubomíra Typlta.

Z uměleckého materiálu byla zvlášť vyčleněna kompaktní skupina děl čistě konceptuálního a performativního zaměření z konvolutu dokumentace českého akčního umění doplněného podobně zaměřenými díly z okruhu slovenské neoavantgardy. Tato část sbírky bude umístěna v prostorách pražského Domu fotografie od 16. listopadu 2021 a představí například dokumentace děl Petra Štembery, Jana Mlčocha, Karla Milera, Jiřího Kovandy, Milana Knížáka, Tomáše Rullera, Dalibora Chatrného, Vladimíra Havlíka či mladší Barbory Klímové, ze Slovenska pak díla Júlia Kollera, Stana Filka, Petera Rónaie, Rudolfa Sikory, Jany Želibské a dalších.

„Díky pravidelnému rozpočtu určenému zřizovatelem - hlavním městem Prahou - na rozšiřování uměleckých sbírek má Galerie hlavního města Prahy jako jedna z mála veřejných galerií již sedmým rokem možnost systematicky doplňovat sbírky, které má ve své péči. Zvláštní poděkování patří paní radní Haně Třeštíkové, která v loňském roce iniciovala přidělení mimořádných investic ve výši šest milionů korun na nákup děl od žijících autorů, abychom je přímými nákupy z jejich ateliérů společně podpořili v nesnadné situaci způsobené pandemií,” dodává ředitelka GHMP Magdalena Juříková.