Městská nemocnice následné péče (MNNP) ve Vysočanech je jediné lůžkové zdravotnické zařízení, které zřizuje hlavní město. Nemocnice je umístěna v pětipatrové budově, ve které je pět samostatných oddělení s celkovou kapacitou 160 lůžek.

„Vzhledem k očekávanému demografickému vývoji bude Městská nemocnice následné péče zastávat čím dál tím důležitější roli, neboť soudě podle demografického vývoje bude stále přibývat Pražanů, kteří potřebují tento typ zdravotní péče. Jsem proto ráda, že se nám nyní daří realizovat významné investiční akce,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

Během léta již byla opravena střecha a momentálně se rekonstruují tři z pěti pater, kde jsou lůžková oddělení. Pacienti jsou nyní umístěni ve zbylých dvou patrech; ta se budou následně rovněž rekonstruovat.

Do opravených pokojů se bude dodávat 100 kusů moderních elektrických polohovacích postelí s antidekubitní matrací zajišťující nezbytný komfort pro pacienty. Budou také osazeny nástěnnými klimatizačními jednotkami. Před zimní sezónou proběhne rekonstrukce technického zázemí, konkrétně kotelny, bojlerovny a ústředního topení. Nemocnice dostane také nové přístrojové vybavení, které vylepší úroveň péče o pacienty.

„Na rok 2021 je plánováno vybudování moderní rehabilitace, nových ordinací a především nastartování projektu přístavby dalších dvou pater budovy, kterým se zvýší kapacita nemocnice o dalších 60 lůžek,“ doplnila Johnová.

Podpora dlouhodobé a následné péče v Praze je rovněž v plném souladu s postojem a dlouhodobou koncepcí zdravotních pojišťoven.